Kouluyhdistys

Tampereen steinerkoulua ylläpitää Tampereen Steiner-kouluyhdistys ry. Yhdistyksen jäseniä voivat olla oppilaiden huoltajat, 18 vuotta täyttäneet oppilaat ja koulun toimihenkilöt. 

Koulun hallintomallin mukaan pedagogisista asioista päättää opettajakunta. Taloudellisista asioista päättää koulun johtokunta, johon kuuluu hallituksen lisäksi 2–3 opettajakunnan jäsentä.

Kouluyhdistyksen hallitus kaudella 2018–2019

Neva Maija – puheenjohtaja
Halme Pekka – 1. varapuheenjohtaja
Jännes Mika – 2. varapuheenjohtaja
Laitinen Katariina
Malaska Mikko
Mikkola Jani
Niemi Janne
Pieniniemi Anne Maija
Raatikainen Sanna
Rauhala Katariina
Schellhammer-Tuominen Maija
Vuontisjärvi Pirjo

Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja, talouspäällikkö Sarita Mäkelä.

Hallitukseen ja johtokuntaan otetaan yhteyttä sihteerin tai puheenjohtajan kautta:
sihteeri Sarita Mäkelä
sarita.makelatampereensteinerkoulufi,  p. 050 382 4432
puheenjohtaja Maija Neva
maija.neva@ym.fi, p. 050 353 0886

Johtokunta kaudella 2018–2019

Johtokuntaan kuuluvat hallituksen jäsenten lisäksi opettajat Saara Mustakallio,  Hanna-Leena Mettälä ja Lasse Tuores.

Esittelijöinä toimivat vuosirehtori Simo Taimi, lukion vuosirehtori Vesa Turvanen ja toiminnanjohtaja, talouspäällikkö Sarita Mäkelä.

Johtokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja, talouspäällikkö Sarita Mäkelä.