Opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan siis opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin laissa säädetään.

Oppilas/opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilas/opiskelijahuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden/opiskelijoiden auttamiseksi. 

Oppilashuoltoryhmään (1–8 luokat) kuuluvat vuosirehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, erityisopettajat ja erityiseurytmistit. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.00–14.30. 

Opiskelijahuoltoryhmään (9–13) luokat kuuluvat lukion rehtori, opinto-ohjaaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Vuosirehtori
Simo Taimi
simo.taimitampereensteinerkoulufi 
puh. (03) 3141 6118 ja 050 918 4345

Lukion rehtori
Antti Leikkanen
antti.leikkanentampereensteinerkoulufi
puh. 045 124 3662

Opinto-ohjaaja 

Opinto-ohjaaja työskentelee kaiken sen parissa, mikä liittyy opiskeluun ja opintojen etenemiseen yläluokilla ja lukiossa. Työtä ovat esimerkiksi kurssivalinnoissa ohjaaminen, niiden etenemisen seuraaminen, opiskelutekniikoiden opettaminen ja jatko-opiskelupaikkojen haussa avustaminen.

Opinto-ohjaaja on yhteydessä kaupungin muihin oppilaanohjaajiin niin peruskoulu- kuin lukioasteellakin ja toimii tiiviissä yhteistyössä koulumme kuraattorin, psykologin, erityisopettajien ja luokanvalvojien kanssa. Lisäksi opinto-ohjaaja on koulumme yhteyshenkilö vaihto-oppilaskysymyksissä. 

Opinto-ohjaaja Heli Arminen
heli.arminentampereensteinerkoulufi  
puh. 045 124 3664 tai (03) 3141 6114

Erityisopetus/Pikkutunnit 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus.

Pikkutuntien tarkoitus on auttaa oppilasta silloin, kun oppiminen on haasteellista. Jakson aikana tunnilla käydään 1–3 krt/vko oppilaan tarpeen mukaan. 

A-luokat: Anu Kalliokoski
B-luokat: Rita Kreivi

1–2 luokan oppilaiden pikkutunteja toteutetaan myös ryhmissä, jotka kokoontuvat 4–6 viikkoa 1–2 kertaa viikossa. Ryhmäopetuksen tavoitteena on oppimisvalmiuksien ja/tai sosiaalisten ja yhteistyötaitojen vahvistaminen. Luokanopettaja ja erityisopettaja kokoavat ryhmät. 

A- ja B -luokat Riitta Dahlman, p. 045 551 9187

Erityisopettajiin saa yhteyden koulun sähköpostin kautta (etunimi.sukunimi@tampereensteinerkoulu.fi) tai jättämällä soittopyynnön opettajanhuoneeseen (03) 3141 6116.

Erityiseurytmia

Eurytmia on liikunnallinen tukimuoto, joka on kehitetty koulun ja kasvavan lapsen tarpeisiin; se tukee lapsen ja nuoren kehitystä ja voi toimia yhtenä tukimuotona erilaisissa kehitysvaiheissa ja sairauksissa. Tukijakso kestää noin 7 viikkoa, noin 30 minuuttia kerrallaan 2–3 kertaa viikossa. 

Koulussa toimivat erityiseurytmistit:
Heini Ranto ja Sirpa Ulkuniemi, p. 045 800 8950