Ylioppilaskirjoitukset

Lukiokoulutuksen päätteeksi pannaan toimeen ylioppilastutkinto. Tutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Tutkintoon sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettäviä kokeita. (Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta)

Löydät käytännön ohjeita ja tietoa ylioppilastutkinnon koepäivistä, kokeiden arvostelusta ja maksuista Ylioppilastutkinnon sivuilta.

Valmistautuessasi digitaaliseen ylioppilaskokeeseen lue ohjeet ennen koetilannetta täältä.

Kevään 2019 koepäivät

Kirjalliset kokeet:

ti 12.3.      äidinkieli (suomi ja ruotsi), lukutaidon koesuomi / ruotsi toisena kielenä -koe

to 14.3.     vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame

pe 15.3.    psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ma 18.3.   toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 20.3.    vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

pe 22.3.    äidinkieli (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

ma 25.3.   saamen äidinkielen koe

ti 26.3.      matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 28.3.     uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Digitaalisessa kielikokeessa kuullunymmärtämisen osuus sisältyy kirjalliseen kokeeseen.

Preliminäärit

MA 18.2.  äidinkieli / S2
TO 21.2.  englannin ja saksan kieli
MA  4.3.  psykologia, historia, fysiikka, filosofia, biologia
TI  5.3.    matematiikka
TO  7.3.   ruotsin kieli
PE  8.3.   yhteiskuntaoppi, maantiede, terveystieto, uskonto