Ohjelma 2018–2019

Syksy 2018

Ohjelma tarkentuu syksyn osalta viikolla 23.

OSA 1

VKO 35: Rytmin merkitys lapsen ja nuoren elämässä

Elämä muotoutuu rytmeistä. Päivä ja yö, työ ja lepo, leikki ja oppiminen. Miten steinerpedagogiikka tukee rytmisyyttä? Steinerpedagogi Katariina Niinistö avaa aihetta lorujen ja leikkien kautta.

LA 1.9. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu


VKO 37: Hengityksen tärkeys

Olemmeko unohtaneet hengittämisen? Tarttuuko aikuisten kiire ja pinnallinen hengitys myös lapsiin? Lauluterapeutti Sinikka Mikkola johdattelee löytämään luonnollisen hengityksen laulun avulla.

TO 13.9. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku

PE 14.9. klo 17.30–20.30
Paikka: Tampereen steinerkoulu

LA 15.9. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu


VKO 39: Musiikki ja oppiminen

Musiikki tukee lasten ja nuorten kehitystä, luovuutta ja oppimista. Steinerpedagogi ja musiikinopettaja Vesa Sädekoski johdattaa osallistujat musiikin maailmaan ja löytämään työkaluja miten musiikkia voi käyttää kasvatuksen tukena.

LA 29.9. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

OSA 2

VKO 41: Eläviä tarinoita ja mielikuvitusta älylaitteiden sijaan

Älylaitteiden ja sosiaalisen median kuvien tulva tukahduttaa lasten ja nuorten kyvyn kuvitella itse. Mielikuvitus on itsenäisen ajattelun ja luovuuden lähde. Tarinat ruokkivat mielikuvituksen, ajattelun ja tunne-elämän kehitystä. Aiheeseen perehdyttää tarinankertoja Annika Martikainen.

TO 11.10. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku

LA 13.10. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

VKO 43

LA 27.10. klo 9–16.15
Tarinankerronta. Tarinankertoja Annika Martikainen.

OSA 3

VKO 45 Lämpö ja muoto

Kun aikuinen ei ole läsnä, lapselle ei riitä hänen tarvitsemaansa fyysistä ja inhimillistä lämpöä. Kasvattaja voi tukea lapsen hyvää oloa monin eri tavoin. Nuoren tasapainoisen kehityksen ja itsetunnon sekä itseluottamuksen taustalla on lämmin kasvatus ja tuki. Aiheesta luennoiva Pirkko Tolmunen on erityissairaanhoitaja ja kätilö, joka tekee hoitotieteen väitöskirjaa Åbo Akademissa.

TO 8.11. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku

--

Savi ei muotoudu ilman lämmintä kosketusta. Saveen tarttuminen ja sen muovaaminen parantaa keskittymiskykyä ja poistaa levottomuutta.

Taidepedagogi Hella Loewe on kehittänyt 1.-3.-luokille erityisen taiteellis-pedagogisen ja terapeuttisen muovailumenetelmän, jota voi soveltaa myös muille luokille. Päivän aikana saadaan konkreettisia valmiuksia toteuttaa muovailua osana opetusta. Muovailun kautta opettaja voi myös havainnoida ja ymmärtää oppilasta. Steinerpedagogi Sanna Heikkinen johdattaa aiheeseen.

LA 10.11. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

VKO 47 Lämpö ja muoto

Muovailu havainnollistaa opittavaa asiaa ja kehittää ajattelua. Päivän aikana tutustutaan tekemisen kautta muovailuun, ja miten sitä käytetään steinerpedagogiikassa työvälineenä eri oppiaineissa.

LA 24.11. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Kevät 2019

Alustava kevään ohjelma tarkentuu kesän 2018 aikana.

OSA 4

VKO 2 Muotojen maailma

Maailma koostuu eri muodoista. Muotojen hahmottaminen edistää esimerkiksi kirjoittamaan oppimista, kehittää visuaalista silmää ja luo pohjaa abstraktille ajattelulle.

Steinerkoulun muotopiirustus on ainutlaatuinen näitä kykyjä muokkaava menetelmä. Steinerpedagogi Katariina Niinistö.

LA 12.1. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

VKO 4 Luovan ajattelun muotoutuminen

Matematiikan ja geometrian lainalaisuuksia voidaan löytää muuan muassa luonnosta ja arkkitehtuurista. Steinerpedagogi Rainer Wennström, luonnontieteiden ja matematiikan opettaja, avaa näiden teemojen kautta geometrian käyttöä ajattelun kehittäjänä.

Aihetta laajennetaan Bothmer-voimistelun kautta. Bothmer-voimistelu on erityinen steinerkoulun menetelmä, joka auttaa hahmottamaan geometrisia muotoja sekä opetettavaa asiaa. Tämä harjoittaa myös keskittymiskykyä.

LA 26.1. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

VKO 6 Luovan ajattelun muotoutuminen

Mietiskely ja pohdinta ovat opettajan ja kasvattajan työvälineitä. Opettajat havainnoivat oppilaitaan ja vanhemmat lapsiaan päivittäin. Havaintoja voidaan työstää sisäisellä pohdinnalla, mikä kehittää opettajaa ja vanhempaa huomioimaan lapsia ja muokkaamaan toimintaansa heidän yksilöllisyyttään tukevaksi. Luennoijana toimii pitkän linjan steinerpedagogi Ulla Ahmavaara.

TO 7.2. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku

--

Matematiikan ja geometrian lainalaisuuksia voidaan löytää muuan muassa luonnosta ja arkkitehtuurista. Steinerpedagogi Rainer Wennström, luonnontieteiden ja matematiikan opettaja, avaa näiden teemojen kautta geometrian käyttöä ajattelun kehittäjänä. Henri Murto kertoo miten geometria näkyy arkkitehtuurissa.

LA 9.2. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

OSA 5

VKO 8 Taide ja lapsen kehityskulku

Ihmiskunnan kehittymistä voidaan ymmärtää tarkastelemalla taidehistoriaa. Tätä voidaan peilata myös lapsen ja nuoren kehityskulkuun. Aiheeseen johdattelee kuvataiteen kautta steinerpedagogi ja kuvataiteen opettaja Marja Suurla.

LA 23.2. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

VKO 10 Käsityö ajattelun kehittäjänä

Tietokoneella vai käsin kirjoittaminen? Mikä merkitys käsillä tekemisellä on aivojen kehitykselle?

TO 7.3. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku

--

Steinerkoulussa kaikki käsillä tekeminen tähtää monipuoliseen aivojen kehittymiseen. Päivän aikana tutustumme aiheeseen käsitöiden tekemisen kautta, mistä saadaan työkaluja opettamiseen ja ajattelun kehittämiseen.

LA 9.3. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

OSA 6

VKO 12

Goetheanistinen havainnointi lähestymistapana luonnon ja ihmisen tutkimisessa.

LA 23.3. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

VKO 17

Goetheanistista havainnointia keväisessä luonnossa

LA 27.4. klo 9–16.15

OSA 7

VKO 14 Digitalisaation vaikutus lapsiin ja nuoriin

TO 4.4. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku

PE 5.4. klo 17.30–20.30
Paikka: Tampereen steinerkoulu

LA 6.4. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.

 

Tampereen steinerkoulu
Muotialantie 79–81
33800 Tampere

Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4
33101 Tampere