Ohjelma 2018–2019

Maksut:

  • 800 € lukuvuosi
  • Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 400 € lukuvuosi
  • Yksittäinen lauantaipäivä 50 €
  • Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 25 €
  • Kaikki torstailuennot ovat ilmaisia

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Goetheanistinen seminaari
maria.kankotampereensteinerkoulufi
p. 045 146 2009
Maria Kanko

Avaa tästä ilmoittautumislomake >

Syksy 2018

Rytmin merkitys lapsen ja nuoren elämässä

Elämä muotoutuu rytmeistä. Päivä ja yö, työ ja lepo, leikki ja oppiminen. Miten steinerpedagogiikka tukee rytmisyyttä? Steinerpedagogi ja erityisopettaja Katariina Niinistö avaa aihetta lorujen ja leikkien kautta.

LA 1.9. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana" 
Hengittävä ihminen

Olemmeko unohtaneet hengittämisen? Tarttuuko aikuisten kiire ja pinnallinen hengitys myös lapsiin? Laulupedagogi ja -terapeutti Sinikka Mikkola johdattelee löytämään luonnollisen hengityksen.

Lue lisätietoa seminaarista tästä linkistä.

TO 13.9. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

PE 14.9. klo 17.30–20.30
Paikka: Tampereen steinerkoulu

LA 15.9. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Avaa tästä ilmoittautumislomake >
Lomakkeella voit myös ilmoittaa osallistumisestasi lauantain 15.9. ruokailuun.

Elävä-musiikki – elävä ihminen!

Musiikki tukee lapsen ja nuoren kehitystä, luovuutta ja oppimista. Steinerpedagogi
ja musiikinopettaja Vesa Sädekoski johdattaa osallistujat yksinkertaisin keinoin yhteismusisointiin. Tule kokemaan musiikin ja soittimien hienoja laatuja ilman paineita ja ennakkotaitoja. Saat musiikkityökaluja omaksi iloksi ja kasvatuksen tueksi.

LA 29.9. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana"
Tarinoiva ihminen

Älylaitteiden ja sosiaalisen median kuvien tulva tukahduttaa lasten ja nuorten kyvyn kuvitella itse. Mielikuvitus on itsenäisen ajattelun ja luovuuden lähde. Tarinat ruokkivat mielikuvituksen, ajattelun ja tunne-elämän kehitystä. Aiheeseen perehdyttää steinerpedagogi, tarinankertoja Annika Martikainen.

TO 11.10. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

LA 13.10. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

LA 27.10. klo 9–16.15
Tarinankerronta. Steinerpedagogi, tarinankertoja Annika Martikainen.
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana"
Koskettava ihminen

Kun aikuinen ei ole läsnä, lapselle ei riitä hänen tarvitsemaansa fyysistä ja inhimillistä lämpöä. Kasvattaja voi tukea lapsen hyvää oloa monin eri tavoin. Nuoren tasapainoisen kehityksen ja itsetunnon sekä itseluottamuksen taustalla on lämmin kasvatus ja tuki. Aiheesta luennoiva Pirkko Tolmunen on erityissairaanhoitaja ja kätilö, joka tekee hoitotieteen väitöskirjaa Åbo Akademissa.

TO 8.11. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

Lämpö ja muoto

Savi ei muotoudu ilman lämmintä kosketusta. Saveen tarttuminen ja sen muovaaminen parantaa keskittymiskykyä ja poistaa levottomuutta.

Taidepedagogi Hella Loewe on kehittänyt 1.-3.-luokille erityisen taiteellis-pedagogisen ja terapeuttisen muovailumenetelmän, jota voi soveltaa myös muille luokille. Päivän aikana saadaan konkreettisia valmiuksia toteuttaa muovailua osana opetusta. Muovailun kautta opettaja voi myös havainnoida ja ymmärtää oppilasta. Steinerpedagogi Sanna Heikkinen johdattaa aiheeseen.

LA 10.11. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Muovailu havainnollistaa opittavaa asiaa ja kehittää ajattelua. Päivän aikana tutustutaan tekemisen kautta muovailuun, ja miten sitä käytetään steinerpedagogiikassa työvälineenä eri oppiaineissa.

LA 24.11. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Kevät 2019

Muotojen maailma

Maailma koostuu eri muodoista. Muotojen hahmottaminen edistää esimerkiksi kirjoittamaan oppimista, kehittää visuaalista silmää ja luo pohjaa abstraktille ajattelulle.

Steinerkoulun muotopiirustus on ainutlaatuinen näitä kykyjä muokkaava menetelmä. Steinerpedagogi Katariina Niinistö.

LA 12.1. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Luovan ajattelun muotoutuminen

Matematiikan ja geometrian lainalaisuuksia voidaan löytää muuan muassa luonnosta ja arkkitehtuurista. Steinerpedagogi Rainer Wennström, luonnontieteiden ja matematiikan opettaja, avaa näiden teemojen kautta geometrian käyttöä ajattelun kehittäjänä.

Aihetta laajennetaan Bothmer-voimistelun kautta. Bothmer-voimistelu on erityinen steinerkoulun menetelmä, joka auttaa hahmottamaan geometrisia muotoja sekä opetettavaa asiaa. Tämä harjoittaa myös keskittymiskykyä.

LA 26.1. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana"
Ajatteleva ihminen

Mietiskely ja pohdinta ovat opettajan ja kasvattajan työvälineitä. Opettajat havainnoivat oppilaitaan ja vanhemmat lapsiaan päivittäin. Havaintoja voidaan työstää sisäisellä pohdinnalla, mikä kehittää opettajaa ja vanhempaa huomioimaan lapsia ja muokkaamaan toimintaansa heidän yksilöllisyyttään tukevaksi. Luennoijana toimii pitkän linjan steinerpedagogi Ulla Ahmavaara.

TO 7.2. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

Matematiikan ja geometrian lainalaisuuksia voidaan löytää muuan muassa luonnosta ja arkkitehtuurista. Steinerpedagogi Rainer Wennström, luonnontieteiden ja matematiikan opettaja, avaa näiden teemojen kautta geometrian käyttöä ajattelun kehittäjänä. Henri Murto kertoo miten geometria näkyy arkkitehtuurissa.

LA 9.2. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Taide ja lapsen kehityskulku

Ihmiskunnan kehittymistä voidaan ymmärtää tarkastelemalla taidehistoriaa. Tätä voidaan peilata myös lapsen ja nuoren kehityskulkuun. Aiheeseen johdattelee kuvataiteen kautta steinerpedagogi ja kuvataiteen opettaja Marja Suurla.

LA 23.2. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana"
Kädellinen ihminen

Tietokoneella vai käsin kirjoittaminen? Mikä merkitys käsillä tekemisellä on aivojen kehitykselle?

TO 7.3. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

Steinerkoulussa kaikki käsillä tekeminen tähtää monipuoliseen aivojen kehittymiseen. Päivän aikana tutustumme aiheeseen käsitöiden tekemisen kautta, mistä saadaan työkaluja opettamiseen ja ajattelun kehittämiseen.

LA 9.3. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Goethen jalanjäljissä

Goetheanistinen havainnointi lähestymistapana luonnon ja ihmisen tutkimisessa.

LA 23.3. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Goetheanistista havainnointia keväisessä luonnossa
LA 27.4. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana"
Diginatiivit

Digitalisaation vaikutus lapsiin ja nuoriin

TO 4.4. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

PE 5.4. klo 17.30–20.30
Paikka: Tampereen steinerkoulu

LA 6.4. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.

Tampereen steinerkoulu
Muotialantie 79–81
33800 Tampere

Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4
33101 Tampere