Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lukuvuoden 2019–2020 aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Tampereen Rudolf Steiner -koulu tarjoaa kaupungin palveluntuottajana 1.- ja 2.-luokkalaisille perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa ja noudattaa opetushallituksen laatimia aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita. Tavoitteena on turvallisen ja virikkeellisen toiminnan tarjoaminen koululaisille koulupäivinä. 

Toiminta on tarkoitettu 1.- ja 2.-luokkalaisille. 

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun päättymisestä klo 17.00 saakka. Myös aamutoimintaa järjestetään klo 7.00–8.30, mikäli hakijoita on riittävästi (vähintään 12 lasta). Päivittäinen ohjelma sisältää valvottua ulkoilua, leikkiä, askartelua, lepoa ja liikuntaa. Iltapäivän aikana lapsille tarjotaan välipala.  

Toimintaan osallistuvilla on tapaturmavakuutus, joka koskee aamu- ja iltapäivätoiminta-aikaa. Matkat koulusta toimintaryhmään ja ryhmästä kotiin tapahtuvat omalla ja vanhempien vastuulla. Jos lapsella on iltapäivätoiminnan aikana tapahtuvaa harrastustoimintaa, lapsen osallistuminen ja matkat niihin kuuluvat vanhempien vastuulle. 

Tiedot lapsen mahdollisista allergioista tulee toimittaa elokuun alkuun mennessä sähköisellä erityisruokavaliolomakkeella. Jos lapsella on koulupäivän aikana tarvittava lääkitys, lääkehoidon suunnitelma tulee olla tehtynä ennen kuin lapsi aloittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan.  

Hakuaika lukuvuodelle 2019–2020 oli 7.–21.1.2019

Jos haet aamu- ja iltapäivätoimintapaikkaa hakuajan jälkeen tai kesken lukuvuoden, ota yhteys koulun toimistoon info@tampereensteinerkoulu.fi. 

Tampereen kaupunki edellyttää myös samanaikaista sähköistä ilmoittautumista kaupungin kotisivujen kautta osoitteesta https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta.html. Kaupungin haku aukeaa 7.1.2019.

Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan vuoden 2014 päätöksen mukaisesti lukuvuoden 2019–2020 alusta oppilaalle voidaan myöntää paikka aamu- ja iltapäivätoiminnassa, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy. Erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija esittää riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin.

Toimipaikan myöntämisestä ilmoitetaan kirjallisesti 30.5.2019 mennessä

Toiminta-aika on lukuvuosi 13.8.2019–30.5.2020. Loma-aikoina (syysloma 14.–20.10.2019, joululoma 20.12.2019–6.1.2020 ja talviloma 24.2.–1.3.2020) ja lauantaisin pidettävinä koulupäivinä aamu- ja iltapäivätoimintaa ei ole.

Toimintamaksut
Vanhemmilla on mahdollisuus valita seuraavista vaihtoehdoista:  

Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto A)
70 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 1–3 tuntia klo 7–8.30 ja klo 11.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 60 €/kk. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto B)
120 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 3–4,5 tuntia klo 7–8.30 ja klo 11.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 110 €/kk. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto C)
140 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 4,5–6 tuntia klo 7–8.30 ja klo 11.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 120 €/kk. 

Aamu- ja iltapäivätoimintamaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Elokuun osalta peritään puolet kuukausimaksusta. Sisarushinta myönnetään vanhemmalle sisarukselle. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan aloituspäivä on joko 13.8.2019 tai myöhemmin. Vanhempien edellytetään sitoutuvan valitsemansa vaihtoehdon maksuihin ja tuntimääriin lukuvuoden loppuun saakka.

Palveluntarpeen muuttaminen
Jos valitsemaansa tuntimäärään haluaa muutoksen kesken lukukauden, tulee ottaa yhteyttä koulun toimistoon tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaan. Muutos tulee voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta.
Koulun alkaessa on myös lukujärjestyksien tarkentuessa mahdollisuus muuttaa jo valittua tuntimäärää.

Irtisanoutuminen
Kesken kauden toiminnasta voi irtisanoutua muuton, työttömyyden, äitiysloman, hoitovapaan, pitkän sairasloman, opintojen päättymisen, vuorotteluvapaan tms. syyn vuoksi. Tulee kuitenkin huomioida, että toiminnasta peritään koko kuukauden toimintamaksu, vaikka irtisanoutuisi kesken kalenterikuukauden.

Tamperelaiset voivat hakea maksuvapautusta Tampereen kaupungin sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy Tampereen kaupungin kotisivuilta (https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/asiakasmaksut.html). Lomakkeesta on samalla sivulla myös tulostettava versio sekä tulorajataulukko, jota käytetään päätöksen perusteena.

Lisätietoja hausta
Lisätietoja saa koulun toimistosta mirja.raisanentampereensteinerkoulufi,
p. 050 322 9945.