Kouluun haku

Koulustamme voi hakea oppilaspaikkaa alla olevilla lomakkeilla. Lomakkeet löytyvät myös Asiointi-valikosta.

Huomioikaa, että esikouluun ja 1. luokalle hakiessa tulee lapsi ilmoittaa myös kunnalliseen kouluun.

Lisätietoja saa koulusihteeriltä mirja.raisanentampereensteinerkoulufi tai p. (03) 3141 6123 

Lomake 1: Esikoulu ja 1. luokka
Hakuprosessi
Noin vajaa vuosi ennen esikoulu- ja kouluikää lähetetään kaikille esikouluun ja 1. luokalle hakijaksi ilmoitettujen vanhemmille kutsu Tietoa steinerkoulusta -tilaisuuteen, jossa on mahdollisuus myös keskustella opettajakunnan edustajien kanssa. Oppilashaun määräajassa vahvistaneet, jotka eivät ole steineresikoulussa, kutsutaan kouluvalmiuksien kartoitustilaisuuteen vanhempien kanssa. Oppilaaksiottoryhmä tekee em. tilaisuuden jälkeen esityksen oppilaspaikan vahvistamisesta rehtorille ja tieto päätöksestä lähetetään kirjallisesti kotiin. 

Lomake 2: 2.–9. luokka
Hakuprosessi
Lomakkeen palautuksen jälkeen opettajakunnan edustajat ovat yhteydessä mahdollisen tapaamisen järjestämiseksi mikäli vapaita oppilaspaikkoja löytyy.

Tutustu myös 1. luokan ja 2.–9. luokan oppilaaksi ottamisen prosessikuvauksiin.