Psykologi ja kuraattori

Tulosta tästä lähete koulupsykologille tai koulukuraattorille.

Koulupsykologi

Koulupsykologilta saa keskustelu- ja tutkimusapua oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Tampereen steinerkoululla ei tällä hetkellä ole omaa koulupsykologia. Koulupsykologipalvelut järjestyvät ensi lukuvuoden alussa Tampereen kaupungin toimesta. Kevään 2019 aikana kiireellisissä ja lukuvuoden aikana kesken jääneissä oppilas- ja opiskelija-asiakkuuksissa voi kääntyä koulukuraattori Tuija Nevalan puoleen.

Koulukuraattori

Koulukuraattorityö on koulun sosiaalityötä. Työ on yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muiden oppilaan psykososiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. Työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tämä edistää varhaisen puuttumisen ja tuen toteutumista. 

Oppilaat tulevat koulukuraattorin luokse omasta aloitteestaan tai opettajan, vanhemman, oppilashuoltoryhmän tai koulun ulkopuolisen tahon aloitteesta. Kuraattori on tavattavissa neljänä päivänä viikossa tiistaista perjantaihin.

Koulukuraattori Tuija Nevala
tuija.nevalatampereensteinerkoulufi  
045 124 3663 (ti–pe)