Laatutyö

Koulussamme on alkanut keväällä 2014 laatutyöskentely Polkuja laatuun -menetelmällä (Wege zur Qualität*). Se on ihmisten väliseen työhön soveltuva laatutyön malli, joka on käytössä sadoissa eurooppalaisissa instituutioissa. Koulutukseen kuuluu 12 rakennekenttää, joiden kautta työstetään ja luodaan edellytyksiä laadukkaan pedagogiikan toteutumiselle.

*Wege zur Qualität -System, www.wegezurqualitaet.info

Laatutyöstä Tampereen steinerkoulussa

Tampereen steinerkoulu on aloittanut Wege zur Qualität, Polkuja laatuun -työskentelyn, ensimmäisenä suomalaisena steinerkouluna. Koulutukset ja perehtyminen järjestelmään alkoi Jakob Fuchsin johdolla helmikuussa 2014. Tavoitteena on muun muassa uusien mahdollisuuksien avaaminen pedagogiikalle ja keskusteleva, läpinäkyvä yhteisö. Itsearviointi ja laadun kehittäminen ovat nykyaikana osa työyhteisöjen arkea.

Laatujärjestelmä toimii vain ihmisten kautta, mutta läpäisee kaikki koulun toiminnot. Tämän vuoksi prosessin eri vaiheissa pyritään myös kokoamaan koko yhteisön ajatuksia mahdollisimman laajalti työn tueksi.

Laadun kehittämistyössä ovat mukana opettajakunta, johtokunta sekä vanhempainyhdistys. Koulu on valinnut laatutyöryhmään lukuvuodeksi 2017–2018 kolme opettajaa (Anu Kalliokoski, Hanna Mettälä, Sirpa Ulkuniemi) jalkauttamaan menetelmää projektiluontoisesti. Työtä koulussa organisoi myös laatutyön impulssiryhmä.

Impulssiryhmä

Impulssiryhmän tarkoitus on tutustua laatumenetelmään tarkemmin ja edesauttaa sen käyttöönottoa koulussa. Ryhmä on avoin koulun henkilökunnalle ja vanhemmille. Tällä hetkellä ryhmässä toimivat Leena Hakonen-Paatero, Kristian Hyvönen, Anu Kalliokoski, Päivi Korhonen, Sirpa Kvist, Hanna Mettälä, Sirpa Turunen-Viljanmaa, Sirpa Ulkuniemi, Rita Kreivi, Sinikka Mikkonen ja Petra Panula.

Impulssiryhmä kokoontuu syksyllä 2017 sovittuina viikkoina maanantaisin kello 15.15–17. Paikka voi vaihdella, tarkista ryhmän jäseniltä tai Akvaarion ovesta. Aloitamme työskentelyn pienellä eurytmiahetkellä, minkä jälkeen käydään läpi ajankohtaisia asioita ja syvennetään menetelmän tuntemusta.

Kevätkauden kokoontumiset ovat seuraavina päivinä:

ma 15.1.
ma 29.1.
ma 12.2.
ma 5.3.
ma 19.3.
ma 9.4.
ma 23.4.
ma 7.5.
ma 21.5.

Ota yhteyttä jos kiinnostuit impulssiryhmän toiminnasta ja tule tutustumaan!
anu.kalliokoskitampereensteinerkoulufi

Polkuja laatuun -impulssityöryhmän puolesta
Anu Kalliokoski, pj

Jakob Fuchsin koulutukset

Jakob Fuchs on tähän mennessä kouluttanut työyhteisöämme Wege zur Qualität -menetelmän perusteisiin, ja 12 laatukentästä on käyty läpi kahdeksan ensimmäistä. Kevätlukukaudella on tulossa kaksi koulutuskertaa 19. ja 20. tammikuuta (kentät 9 ja 10) sekä 23. ja 24. maaliskuuta (kentät 11 ja 12).