Laatutyö

Koulussamme on alkanut keväällä 2014 laatutyöskentely Polkuja laatuun -menetelmällä (Wege zur Qualität*). Se on ihmisten väliseen työhön soveltuva laatutyön malli, joka on käytössä sadoissa eurooppalaisissa instituutioissa. Koulutukseen kuuluu 12 rakennekenttää, joiden kautta työstetään ja luodaan edellytyksiä laadukkaan pedagogiikan toteutumiselle.

*Wege zur Qualität -System, www.wegezurqualitaet.info

Laatutyöstä Tampereen steinerkoulussa

Tampereen steinerkoulu on aloittanut Wege zur Qualität, Polkuja laatuun -työskentelyn, ensimmäisenä suomalaisena steinerkouluna. Koulutukset ja perehtyminen järjestelmään alkoi Jakob Fuchsin johdolla helmikuussa 2014. Tavoitteena on muun muassa uusien mahdollisuuksien avaaminen pedagogiikalle ja keskusteleva, läpinäkyvä yhteisö. Itsearviointi ja laadun kehittäminen ovat nykyaikana osa työyhteisöjen arkea.

Laatujärjestelmä toimii vain ihmisten kautta, mutta läpäisee kaikki koulun toiminnot. Tämän vuoksi prosessin eri vaiheissa pyritään myös kokoamaan koko yhteisön ajatuksia mahdollisimman laajalti työn tueksi.

Koulu on valinnut kolmen opettajan laatutyöryhmän (Anu Kalliokoski, Hanna Mettälä, Sirpa Ulkuniemi) jalkauttamaan menetelmää kouluyhteisössä yhteistyössä opettajakunnan, hallintoryhmän ja muiden koulun toimijoiden kanssa. Lukuvuoden 2018-2019 laatutyöryhmän johtokunnassa hyväksytyn projektisuunnitelman löydät tästä. Laatutyötä koulussa edistää myös laatutyön impulssiryhmä.

Impulssiryhmä

Impulssiryhmän tarkoitus on tutustua laatumenetelmään tarkemmin ja edesauttaa sen käyttöönottoa koulussa. Ryhmä on avoin koulun henkilökunnalle ja vanhemmille.

Impulssiryhmä kokoontuu syksyllä 2018 sovittuina viikkoina tiistaisin kello 15.00–17.00. Aloitamme työskentelyn 15 minuutin eurytmiahetkellä, minkä jälkeen käymme läpi ajankohtaisia asioita ja syvennämme menetelmän tuntemusta. Pääsääntöisesti työskentelemme Oppilasravintola Timjamin yhteydessä olevassa Akvaario-työtilassa.

Kevätkauden kokoontumiset ovat tiistaisin seuraavina päivinä:

12.2.
5.3.
19.3.
2.4.
16.4.
7.5.
21.5.

Ota yhteyttä jos kiinnostuit impulssiryhmän toiminnasta, ja tule tutustumaan!
anu.kalliokoskitampereensteinerkoulufi
p. 046 921 7387

Polkuja laatuun -impulssityöryhmän puolesta
Anu Kalliokoski, pj
 

Jakob Fuchsin koulutukset

Jakob Fuchs on tähän mennessä kouluttanut työyhteisöämme Wege zur Qualität -menetelmän perusteisiin ja 12 laatukenttään, joiden kokonaisuus saatiin käytyä läpi viime lukuvuonna. Jacob Fuchsin koulutukset sekä hallintoryhmän ja laatutyöryhmän ohjaamiskäynnit jatkuvat kaksi kertaa lukuvuodessa. Tapaamisissa syvennetään menetelmän osaamista, sovelletaan sen mahdollisuuksia omassa kouluyhteisössämme ja viitoitetaan tietä tulevaa auditointia varten.