Ajatteleva ihminen, avoin luento Tapahtuman ajankohta: 7.2.2019 klo 18–19

Mietiskely ja pohdinta ovat opettajan ja kasvattajan työvälineitä. Opettajat havainnoivat oppilaitaan ja vanhemmat lapsiaan päivittäin. Havaintoja voidaan työstää sisäisellä pohdinnalla, mikä kehittää opettajaa ja vanhempaa huomioimaan lapsia ja muokkaamaan toimintaansa heidän yksilöllisyyttään tukevaksi. Luennoijana toimii pitkän linjan steinerpedagogi Ulla Ahmavaara.

Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4, Tampere
Lisätietoja maria.kankotampereensteinerkoulufi
Ohjelma www.tampereensteinerkoulu.fi/pedagogiikka/aikuiskoulutus
Steinerpedagoginen kasvatus 
Aikuiskoulutusta  Tampereella 2018–2019