Timjami vahvistaa luomuyhteistyötä 14.09.2016

Osuuskunta Tampereen Timjami on hyväksytty Pro Luomu ry:n jäsenyritykseksi.

Pro Luomu on luomualan yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää luomun kasvua ja kehitystä Suomessa. Jäsenyritykset edustavat ruokaketjun eri toimijoita tuottajista kauppaan ja ravintoloihin. Yhdistyksen visio on, että vuonna 2020 luomutuote on kiinnostava ja haluttu, ja osa suomalaista arkea.

”Olemme tehneet jo aiemminkin tiivistä yhteistyötä Pro Luomun kanssa ammattikeittiöiden näkökulmasta”, kertoo Merja Timjamista.

Nyt jäsenenä yhteistyöhön on kuitenkin vielä paremmat mahdollisuudet. Luomun lisäämisessä verkostoituminen on ensiarvoisen tärkeää.

Yhdistys mm. järjestää Luomunkäytön SM-kisat, jotka Timjami voitti omassa sarjassaan vuonna 2015.

Pro Luomu antaa lausuntoja niin EU-parlamentille kuin Suomen hallituksellekin, esim. luomuvalvonnasta, luomusta julkisissa hankinnoissa ja luomumaidon D-vitaminoinnista. Myös ammattikeittiöiden tarpeet ovat entistä enemmän esillä yhdistyksen toiminnassa.

Lisätietoja www.proluomu.fi