Edellytämme maskin käyttämistä koulun tiloissa 16.11.2021

Pirkanmaalla on edelleen selkeästi käynnissä koronaepidemia. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan voimme edellyttää maskin käyttöä tiloissamme. Tavoitteenamme on väestön terveyden suojelu ja yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estäminen. Lisäksi opetuksen järjestäjällä on perusopetuslain ja terveydensuojelulain nojalla velvollisuus huolehtia opetusympäristön turvallisuudesta ja työturvallisuuslain nojalla työympäristön turvallisuudesta.

Mikäli henkilö osoittaa uskottavan selvityksen, kuten lääkärin todistuksen siitä, ettei hän voi käyttää maskia pitkäaikaisista terveydellisistä syistä johtuen myös visiirin käyttö on mahdollista. Jos myöskään visiiriä ei voi käyttää, tilaisuuteen pääseminen on mahdollista esittämällä todistus saadusta täydestä rokotesuojasta, sairastetusta koronataudista tai riittävän tuoreesta negatiivisesta koronatestistä. 

Tampereen steinerkoulu