Goethen jalanjäljissä Tapahtuman ajankohta: 23.3., 6.4. ja 27.4.

Goetheanistista havainnointia, laadullista fenomenologiaa, käytetään steinerkoulussa ja esimerkiksi biodynaamisessa viljelyssä lähestymistapana luonnon tutkimisessa. Ilmiöitä havainnoidaan kokonaisvaltaisesti antaen sijaa ihmettelylle ja oivaltamiselle, välttäen liian nopeita johtopäätöksiä ja luokitteluja. Pyrkimyksenä on ymmärtää asioiden yhteyksiä ja niiden luomia kokonaisuuksia. Harjoittelun kautta ajattelu elävöityy ja syntyy kunnioittava suhde luontoon. Luvassa myös goetheanistista havainnointia keväisessä luonnossa sekä Bees and Trees, steinerkoulujen 100-vuotisjuhlateemaan, liittyvää ohjelmaa.

LA 23.3. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

LA 6.4. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Goetheanistista havainnointia keväisessä luonnossa
LA 27.4. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Maksut: Yksittäinen lauantaipäivä 50 € / opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 25 €

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Maria Kanko
Goetheanistinen seminaari
maria.kanko@tampereensteinerkoulu.fi
p. 045 146 2009
facebook.com/goetheanistinenseminaari