Koulumme jaostojako muuttuu 31.05.2021

Opettajakunta päätti 20.5.2021 kokouksessaan vaihtaa luokkien sijoittelua, sekä 27.5.2021 kokouksessaan uusista jaostoista.

Lukuvuonna 2021-2022 1-4 -luokat sijoittuvat ns. B-siipeen. 0-4 -luokkien siivessä on kotipesämäinen tunnelma. Esikoulu sijaitsee vieressä ja piha-alue on tällä hetkellä pienempien vapaata leikkiä ja toimintaa tukeva. 5-8 -luokat tulevat sijoittumaan ns. A-siipeen, jolloin siirtymä yläluokille ja mahdollisesti lukioon kulkee rinnakkain samoissa tiloissa. Tässä osassa rakennusta myöskin piha-alueet sopivat isommille oppilaille.

Uudet jaostot muodostetaan seuraavasti: 0-4 -luokkien jaosto, 5-8 -luokkien jaosto sekä 9-13 -luokkien jaosto. Uudet nimet jaostoilta puuttuvat vielä ja tässä ideoinnissa voisimme hyödyntää lasten ja nuorten luovuutta.

Uudistuksen keskiössä ovat tietenkin lapset ja nuoret ja tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja yhtenäisyyttä heidän koulupolullaan. Toiveena on kehittää tietoisesti yhteistyötä, helpottaa nivelvaiheiden sujuvuutta mm. esi- ja alkuopetuksen yhtenäisyydellä. Helpotamme myös siirtymistä 8-luokalta 9-luokalle sekä nivelvaiheessa lukioon.

Pyrimme lisäämään yhteistoimintaa ja -suunnittelua rinnakkaisluokkien välillä sekä saamaan aikaiseksi yhtenäisemmän ja tasavertaisemman koulupolun esikoulusta mahdollisesti lukion viimeiseen luokkaan saakka. Haluamme tietoisesti kehittää toimintaamme ja yhteistoiminnan lisäämisen kautta myös tehdä steinerpedagogista työtä huomioiden koko henkilökunnan.

Tulemme käyttämään suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistä aikaa kesällä ja huolehdimme tilojen maalaamisesta ym. järjestelyistä niin, että ikäkaudet tulee huomioitua myös tältä osin. Opettajat kiertävät oppilaiden kanssa tulevissa uusissa kotiluokissa ja valmistelevat lapsia ja nuoria tulevaan muutokseen. Isompien ja pienempien oppilaiden kohtaamiset ja yhteistyö edellyttävät myös tietoista suunnittelua ja luovaa ideointia. Toivottavasti jatkossa oppilaat ja opiskelijat tuntevat ikäisiään ja toisiaan paremmin ja yhteinäisyys ja yhteisöllisyys korostuvat ainutlaatuisilla poluilla.