Kutsu koulun laatutyön esittelyyn 09.03.2016

Jakob Fuchs esittelee Wege zur Qualität -menetelmää kaikille kiinnostuneille perjantaina 18.3. kello 16.45–18.15 koulun B-puolen musiikkiluokassa. 

Lainsäädännön mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Aloite Wege zur Qualität -menetelmän mukaisesta laatutyöskentelystä lähti opettajien aloitteesta oman työn ja kouluyhteisön kehittämiseksi. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti, joten proaktiivisesti haettiin arvioivaa toimintatapaa, joka on kehitetty, joka toimii ja joka on hyväksi havaittu steinerpedagogisissa yhteisöissä. Laadun kehittämisen työkaluna WzQ-menetelmä luo edellytyksiä vapaalle luovalle toiminnalle ja sen elävälle kehittymiselle sen sijaan, että toimintoja ja niiden sisältöjä standardisoitaisiin.

Laatutyöstä kiinnostunut, ilmoittaudu Jakob Fuchsin luennolle ja koulutuspäivään osoitteella laatu@tampereensteinerkoulu.fi ja ilmoita myös ruokavaliot viimeistään perjantaihin 11.3. mennessä, jotta sopivaa ruokaa riittää halukkaille.

Lisätietoja antavat impulssityöryhmän puheenjohtaja Anu Kalliokoski tai sihteeri Chia Koskinen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan,

Anu ja Chia

Polkuja laatuun -työryhmä
laatu@tampereensteinerkoulu.fi
Tampereen Rudolf Steiner -koulu

Wege zur Qualität -laatujärjestelmä www.wegezurqualitaet.info