Muutos ajassa – kuinka olet mukana? Tapahtuman ajankohta: 3.11.2016 klo 18–20

Tampereen steinerkoulun kuusiosainen luentosarja nostaa keskusteluun kasvatuksen muutoksen eri elämänalueilla. Luentosarjan kolmannen osan aiheena on luontosuhde ja kasvatus, josta alustaa biodynaamisen viljelyn asiantuntija ja luomupuutarhuri Henri Murto.

KASVATUS & LUONTOSUHDE: Muodostaaksemme modernilla ajallamme tietoisen luontosuhteen tarvitsemme uudenlaista kasvatuksellista näkökulmaa. Lapset ja nuoret kohtaavat teknologisen ja abstraktin maailman entistä nuorempina. Samaan aikaan maailmamme ekologinen tasapaino natisee liitoksistaan. Vain luomalla tietoisen suhteen luonnon moninaisiin rytmeihin ja prosesseihin ihminen voi toimia kasvattajana niin itselleen kuin tuleville sukupolvillekin. Näin voimme myös ymmärtää teknologista kehitystä ilman luonnosta vieraantumista.

Henri Murto toimii puutarhurina Rekolan biodynaamisella tilalla Kangasalla. Luomupuutarhuroinnin lisäksi Henri luennoi mm. biodynaamisesta maanhoidosta ja ekologis-sosiaalisesta tilakokonaisuusajattelusta sekä toimii kouluttajana. Henri on kotoisin Helsingistä, mutta löysi biodynaamisen viljelyn jo 15 vuotta sitten, jonka jälkeen hän opiskeli ulkomailla biodynaamista maanhoitoa ja päätyi Rekolan tilalle opiskeltuaan ensin.

Vapaa pääsy!

Luentosarja jatkuu keväällä 2017.

Järj. Tampereen Steiner-kouluyhdistyksen goetheanistinen seminaari