Muutos ajassa – kuinka olet mukana? 24.01.2017

Goetheanistinen seminaari kutsuu keskustelemaan kasvatuksesta kaikille avoimiin ja maksuttomiin tilaisuuksiin. Keväällä 2017 nostetaan esiin kysymyksiä: Miten kasvattaja voi kasvattaa itseään? Miten steinerkoulun lukio pysyy steinerpedagogisena noudattaessaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa? Miten lapset ja nuoret kehittyvät itsenäisiksi ajattelijoiksi?

Kevään avausluennolla torstaina 2.2. Ulla Ahmavaara käsittelee aikuisen itsekasvatuksen perusasioita ja harjoituksia sekä lapsen kehitysvaiheiden kannalta että steinerpedagogiikan perustana olevan antroposofisen ihmiskäsityksen pohjalta. Ahmavaara on nykyisin eläkkeellä oleva steinerkoulun opettaja ja opettajankouluttaja. Hän on toiminut myös Tampereen steinerkoulun opettajana sen alkuvuosikymmeninä.

– Lapsen kasvatus on pitkälti aikuisen itsekasvatusta – paljon enemmän kuin tulee ajatelleeksikaan. Neuvot ovat kuitenkin vähissä silloin, kun kasvattajan omat, syvälle uurtuneet epätavat pyrkivät ottamaan vallan, tapahtuipa se vaivihkaa tai hillikkeettä. Ihminen voi kuitenkin muuttaa itseään. Omaehtoisen sisäisen kehittämisen avain on harjoittelu siinä missä ulkoisenkin, Ahmavaara sanoo.

Toisella luennolla to 9.3. ääneen pääsee Tampereen steinerkoulun lukion vuosirehtori Miia Bergman. Bergman on vaikuttanut Suomen steinerkoulujen kentällä steinerkasvatuksen liiton johtokunnan jäsenenä vuoden 2016 alusta alkaen. Lisäksi hän toimii matemaattisten aineiden opetuksen asiantuntijajäsenenä kansainvälisessä ACTS-projektissa, jossa kehitetään luovan ajattelun lukiota. Bergmanin erityinen mielenkiinnon kohde on Suomen steinerlukioiden kehittäminen. 

– Suomen lait ja kansallinen lukion opetussuunnitelma asettavat steinerlukioille raamit, joiden puitteissa lukioiden pitää toimia. Steinerkoulut ovat myös osa kansainvälistä steinerkoululiikettä. Luennollani kysyn, mitä mahdollisuuksia ja haasteita näiden kahden maailman törmääminen steinerlukioille tuo. Millä tavalla steinerlukio voi uudistua ajassa ja säilyttää silti oman lähtökohtansa? Entä miten tulevaisuuden työntekijöiltä vaaditut taidot ja ominaisuudet vaikuttavat tähän yhtälöön? Pyrin tuomaan näihin kysymyksiin näkökohtia ja innovoin mielelläni tulevaisuuden steinerlukiota yhdessä yleisön kanssa, Bergman kertoo.

Luentosarjan viimeisen osan aihe torstaina 27.4. on lasten ja nuorten kehittyminen itsenäisiksi ajattelijoiksi. Aiheesta alustaa lääketieteen lisensiaatti Reijo Kurppa. Kurppa toimii yksityislääkärinä, antroposofisena lääkärinä ja hoitopedagogina. Hän esittää luennollaan ajatuksia siitä, miten lapsen ja nuoren kehitys sekä tämän päivän kulttuuri vaikuttavat itsenäisen ajattelun ja näkemyksen kehittymiseen.

Kevään 2017 teemat
to 2.2. klo 18–20 Ulla Ahmavaara: Kasvatuksesta itsekasvatukseen
to 9.3. klo 18–20 Miia Bergman: Kasvatus & nuoriso steinerkoulun lukiossa – tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet
to 27.4. klo 18–20  Reijo Kurppa: Kasvatus & kehitys. Lasten ja nuorten maailman haasteista. 

Kaikille luennoille on vapaa pääsy!
Luennot Tampereen steinerkoulun Aurora-salissa, Muotialantie 79–81.
Järj. Tampereen Steiner -kouluyhdistyksen goetheanistinen seminaari.

Aika ei muutu, jos ei ole muutoksen aika.

Lisätietoja:
Sirpa Ulkuniemi
Tampereen Steiner -kouluyhdistyksen goetheanistinen seminaari
sirpa.ulkuniemitampereensteinerkoulufi