Muutos ajassa – kuinka olet mukana? Tapahtuman ajankohta: 9.3.2017 klo 18–20

Kevään toisella luennolla to 9.3. ääneen pääsee Tampereen steinerkoulun lukion vuosirehtori Miia Bergman. Bergman on vaikuttanut Suomen steinerkoulujen kentällä steinerkasvatuksen liiton johtokunnan jäsenenä vuoden 2016 alusta alkaen. Lisäksi hän toimii matemaattisten aineiden opetuksen asiantuntijajäsenenä kansainvälisessä ACTS-projektissa, jossa kehitetään luovan ajattelun lukiota. Bergmanin erityinen mielenkiinnon kohde on Suomen steinerlukioiden kehittäminen. 

– Suomen lait ja kansallinen lukion opetussuunnitelma asettavat steinerlukioille raamit, joiden puitteissa lukioiden pitää toimia. Steinerkoulut ovat myös osa kansainvälistä steinerkoululiikettä. Luennollani kysyn, mitä mahdollisuuksia ja haasteita näiden kahden maailman törmääminen steinerlukioille tuo. Millä tavalla steinerlukio voi uudistua ajassa ja säilyttää silti oman lähtökohtansa? Entä miten tulevaisuuden työntekijöiltä vaaditut taidot ja ominaisuudet vaikuttavat tähän yhtälöön? Pyrin tuomaan näihin kysymyksiin näkökohtia ja innovoin mielelläni tulevaisuuden steinerlukiota yhdessä yleisön kanssa, Bergman kertoo.

Kevään 2017 teemat
to 2.2. klo 18–20 Ulla Ahmavaara: Kasvatuksesta itsekasvatukseen
to 9.3. klo 18–20 Miia Bergman: Kasvatus & nuoriso steinerkoulun lukiossa – tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet
to 6.4. klo 18–20 Reijo Kurppa: Kasvatus & kehitys. Lasten ja nuorten maailman haasteista. Huom. päivämäärä saattaa vielä muuttua.

Kaikille luennoille on vapaa pääsy!
Luennot Tampereen steinerkoulun Aurora-salissa, Muotialantie 79–81.
Järj. Tampereen Steiner -kouluyhdistyksen goetheanistinen seminaari.

Aika ei muutu, jos ei ole muutoksen aika.

Lisätietoja:
Sirpa Ulkuniemi
Tampereen Steiner -kouluyhdistyksen goetheanistinen seminaari
sirpa.ulkuniemi@tampereensteinerkoulu.fi