Muutos ajassa – kuinka olet mukana? Tapahtuman ajankohta: 27.4.2017 klo 18–20

Luentosarjan viimeisen osan aihe torstaina 27.4. on lasten ja nuorten kehittyminen itsenäisiksi ajattelijoiksi. Aiheesta alustaa lääketieteen lisensiaatti Reijo Kurppa. Kurppa toimii yksityislääkärinä, antroposofisena lääkärinä ja hoitopedagogina. Hän esittää luennollaan ajatuksia siitä, miten lapsen ja nuoren kehitys sekä tämän päivän kulttuuri vaikuttavat itsenäisen ajattelun ja näkemyksen kehittymiseen.

Kevään 2017 teemat
to 2.2. klo 18–20 Ulla Ahmavaara: Kasvatuksesta itsekasvatukseen
to 9.3. klo 18–20 Miia Bergman: Kasvatus & nuoriso steinerkoulun lukiossa – tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet
to 27.4. klo 18–20 Reijo Kurppa: Kasvatus & kehitys. Lasten ja nuorten maailman haasteista. 

Kaikille luennoille on vapaa pääsy!
Luennot Tampereen steinerkoulun Aurora-salissa, Muotialantie 79–81.
Järj. Tampereen Steiner -kouluyhdistyksen goetheanistinen seminaari.

Aika ei muutu, jos ei ole muutoksen aika.

Lisätietoja:
Sirpa Ulkuniemi
Tampereen Steiner -kouluyhdistyksen goetheanistinen seminaari
sirpa.ulkuniemi@tampereensteinerkoulu.fi