"Muutos ajassa - kuinka olet mukana" Tarinoiva ihminen, osa 3 27.10.2018

TARINOIVA IHMINEN -tapahtuma Tampereella

Älylaitteiden ja sosiaalisen median kuvien tulva tukahduttaa lasten ja nuorten kyvyn kuvitella itse. Mielikuvitus on itsenäisen ajattelun ja luovuuden lähde. Tarinat ruokkivat mielikuvituksen, ajattelun ja tunne-elämän kehitystä. Koe tarinoiden kuvia luova voima. Saat tarinatyökaluja omaksi iloksi ja kasvatuksen tueksi. Tarinankerrontaan johdattaa steinerpedagogi,  tarinankertoja Annika Martikainen.

Annika Martikainen on toteuttanut steinerpedagogiikkaa 30 vuoden ajan luokanopettajana, taide- ja kädentyönopettajana sekä opettanut ja ohjannut myös kehitysvammaisia. Tarinankerrontaa eheyttävänä menetelmänä (Healing Storytelling) hän on käyttänyt 13 vuoden ajan kouluissa, sairaaloissa ja vankeinhuollossa (Irak). Nyt hän pitää kursseja tarinoiden voimasta ja mahdollisuuksista kasvatuksessa, opetuksessa ja jokaisen omassa elämässä.

Tarinankerronta kasvun tukena

Hyvät sadut ja tarinat auttavat lasta jäsentymään maailmaan tukien lapsen ulkoista ja sisäistä kehitystä. Ne auttavat lasta muodostamaan sisäisiä kuvia ja niiden kautta vapaan mielikuvituksen. Sadut kehittävät lapsen persoonallisuutta, itsetuntoa ja antavat hänelle ongelmanratkaisutaitoja. Ne edistävät myös kielen kehitystä, ilmaisukykyä ja laajentavat sanavarastoa.
Perehdymme yhdessä satujen ja tarinoiden käyttöön ja elävän mielikuvituksen kehittämiseen. Sadut ja tarinat kuuluvat olennaisesti steinerpedagogiikkaan ja kulkevat luontevasti opetussuunnitelman myötä muuntuen vastaamaan lapsen tarpeita eri kehitysvaiheissa.
Tarkastelemme yhdessä satuja ja tarinoita ja teemme pieniä leikkimielisiä harjoituksia.

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu kaikille tarinoinnista ja sen merkityksestä kiinnostuneille. Lasten ja nuorten vanhemmat, isovanhemmat, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset ja opiskelijat ovat tervetulleita saamaan uusia näkökulmia ja virikkeitä työhönsä ja arkeen. 

Torstain luento Laikussa ilmainen, lauantaiseminaarien osallistumismaksu 50€ tai 25€ (opiskelijat, eläkeläiset, työttömät). Lauantaisin myös Vapauden filosofiaa klo 10.45-12.15. (bussi 10)

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN

www.tampereensteinerkoulu.fi/pedagogiikka/aikuiskoulutus

https://www.facebook.com/pg/goetheanistinenseminaari/events/

Goetheanistinen seminaari
Maria Kanko  p.045-1462009,  maria.kanko@tampereensteinerkoulu.fi