Ohjeet koulun aloitukseen virustautien leviämisen ehkäisemiseksi 07.08.2020

Tietoa Tampereen steinerkoulun opetuksen käynnistymisestä, syksy 2020

(julkaistu 7.8.2020, klo 14.10 myös Wilma-viestinä)

Koulu alkaa lähiopetuksena. Lukiolaisilla ja 9.-luokkalaisilla koulu alkaa 11.8. ja esikoululaisilla ja 1.-8. -luokkalaisilla 12.8. Ensimmäinen koulupäivä päättyy 1.-8. luokilla ruokailuun.

Oppilaita ohjeistetaan lähiopetuksen käytänteistä ensimmäisellä tunnilla. Opetusjärjestelyittemme laadinta pohjautuu opetushallituksen, aluehallintoviraston, terveysviranomaisten ja Tampereen kaupungin antamiin ohjeisiin.

Olemme ottaneet opetusjärjestelyissä huomioon, että tartuntatautitilanne maassamme jatkuu edelleen. Kouluun palattaessa suosituksia ja ohjeita pitää noudattaa. Myös matkustustiedotteisiin (https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o) pitää tutustua ja noudattaa niissä mainittuja karanteenisuosituksia.

Suojaamme oppilaitamme seuraavilla yleisillä suosituksilla

 • Jos olet sairas, älä tule kouluun, vaan ilmoita siitä Wilmassa omalle opettajalle.
 • Koulupäivän aikana vältetään lähikontakteja ja pidetään turvaväli.
 • Oppilaita ohjataan päivittäin hyviin hygieniakäytäntöihin. Ohjaamisessa huomioidaan oppilaiden ikätaso.
 • Eri oppilasryhmien välisiä kontakteja vältetään esimerkiksi välituntijärjestelyillä, kouluruokailussa ja muissa siirtymätilanteissa.
 • Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella ja sen tiloissa pitää välttää.

Suojaamme henkilökuntaamme seuraavilla yleisillä suosituksilla

 • Jos olet sairas, älä tule töihin, vaan ilmoita poissaolosta rehtorille/esimiehellesi.
 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit tulee minimoida.
 • Henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja.
 • Siirtymiä yksiköiden välillä saman päivän aikana pyritään välttämään.

Noudatamme myös seuraavia yksityiskohtaisempia ohjeita. 

Ohje 1
Näin oppilas pääsee aamun ensimmäiselle oppitunnille

 • Koulun ulko-ovet ovat edelleen lukossa, joten koululainen pääsee aamulla sisään ainoastaan opettajansa mukana.
 • Ensimmäisen oppitunnin opettaja/luokanvalvoja on ulkona odottamassa luokkaansa 10 minuuttia ennen ensimmäisen tunnin alkua. Pyydämme, että kouluun tullaan ajoissa.
 • Koululaiset siirtyvät saavuttuaan pihalla odottavan opettajansa luo. Ja vaikka kuinka tekisi mieli halata opettajaa tai kavereita, niin nyt sitä ei saa tehdä. Pitäkää turvaväli.
 • Opettaja ohjaa koko luokkansa sisätiloihin kerralla. Jos oppilas kuitenkin jostain syystä myöhästyy päivän startista, olisi tärkeää soittaa myöhästymisestä ensimmäisen tunnin opettajalle.
 • Opettajat saattavat luokkansa sisään vuoron perään porrastetusti ja siten, että ryhmien väliset ja ryhmien sisäiset turvavälit huomioidaan mahdollisimman hyvin.
 • Aina kouluun sisään tullessa ja sieltä ulos mentäessä pestään kädet saippualla. Näin suojelemme itseämme ja muita.
 • Koulun sisätiloissa liikkuvien aikuisten määrä on minimoitu.
 • Yhteydenotot opettajiin ja muuhun henkilökuntaan sähköisten kanavien kautta kuten Wilmassa, sähköpostilla tai soittamalla.

Ohje 2
Välitunnit

 • Ulkoillaan ja leikitään välitunneilla oman luokan porukalla. Kaikille luokille löytyy varmasti oma tila ja kivaa tekemistä suurelta pihamaaltamme. Välitunnin jälkeen luokat kokoontuvat pihalla heille osoitettuun paikkaan.
 • Opettaja saattaa luokkansa ulos. Välituntivalvoja päästää luokat porrastetusti sisään.
 • 9.-luokkalaiset ulkoilevat välitunneilla.
 • Lukiolaisille ilmoitetaan luokkakohtaiset välituntitilat.

Ohje 3
Hygienia: käsien pesu saippualla, paperiset käsipyyhkeet

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä saippualla aina tullessaan kouluun tai eskariin. Kädet pestään myös ennen kotiinlähtöä.
 • Lisäksi kädet pestään saippualla ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, wc-käyntien yhteydessä sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.
 • Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Niitä varataan riittävästi kaikkien käsienpesualtaiden lähelle. Käytetty käsipyyhe heitetään roskikseen, ei vessanpönttöön.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta kuten esimerkiksi retkillä. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella.

Ohje 4
Koulutarvikkeet

 • Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia kouluvälineitään. Koulutyössä vältetään sellaisten yhteisten välineiden käyttöä, joita ei voida helposti pestä tai pitää puhtaana.
 • Ota kotona olevat omat henkilökohtaiset koulutarvikkeet mukaan kouluun jo ensimmäisenä päivänä
 • Opettajat kertovat, mitä koulutarvikkeita seuraavana päivänä pitää ottaa kotoa mukaan


Ohje 5
Poissaolokäytännöt

 • Huoltajan tulee merkitä poissaolo ennen koulupäivän alkua Wilmaan. Poissaolon ilmoittamisen ohjeet löytyvät koulumme Wilmasta, pysyvistä tiedotteista.
 • Opettajat merkitsevät poissaolot Wilman rekisteriin.

Ohje 6
Kouluruokailumme on tarkoin suunniteltu

Kouluruokailumme on suunniteltu ja järjestetty mahdollisimman turvallisesti ja yksityiskohtaisesti konsultoiden terveystarkastajaa ja Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti. Hygieniasta huolehditaan tehostetusti, jotta lasten, opettajien ja Timjamin henkilökunnan altistuminen sekä kontaktit voidaan minimoida.

Ruokailu on aikataulutettu. Luokka saa istua vain omiin pöytiin. Ryhmien väliset kontaktit minimoidaan. Ruokasaliin eivät tule muut kuin oppilaat omalla ruokailuvuorollaan sekä henkilökunta.

Ruokailu-ajat:
11.00              1.-2.-luokat, omissa luokissa
11.00              3.-5. -luokat, Timjami
11.45              6.-8.-luokat, Timjami
12.10              9. ja 10. luokat, Timjami
12.30             11. ja 12. luokat, Timjami

Ruokailu Timjamissa:

 • aikataulua noudatetaan tarkasti, opettajan johdolla ruokailuun
 • linjastoon tullaan Aurora-salin ympäri, ei kahvion kautta
 • ennen ruokailua kädet pestään huolellisesti
 • reput, päällysvaatteet jätetään ruokasalin ulkopuolelle
 • oleskeluaika Timjamissa pyritään minimoimaan, ruokailu kuitenkin rauhassa
 • astianpalautus normaalisti
 • tuolit nostetaan viimeisissä ruokailuissa

Opettajia ohjeistetaan ilmoittamaan sähköpostilla merja.jokiniemi@tampereensteinerkoulu.fi luokkien mahdollisista retki- ym. päivistä, jolloin luokka poissa ruokailusta.

Ohje 7
Toimisto on suljettu asioinnilta

Toimistotila ei ole avoinna ja toimistossa ei voi asioida, koska minimoimme kaikkea koulun tiloissa liikkumista. Toimiston väki on kuitenkin tavoitettavissa, joten ottakaa yhteyttä sähköpostilla, Wilmalla tai puhelimitse.

Jenni Vilkman, rehtori
Simo Taimi, apulaisrehtori