Suuntaamme kevätlukukauteen näillä ohjeilla 07.01.2021

Toivottavasti tämä vuosi sujuu Covid-19 suhteen rauhallisimmissa merkeissä ja saamme maailmanlaajuisesti helpotusta tilanteeseen. Toistaiseksi elämme kuitenkin päivä kerrallaan ja seuraamme Tampereen tartuntalukuja sekä Pirkanmaan koronanyrkin ohjeistuksia ja suosituksia.

Lukukausi voidaan onneksi aloittaa lähiopetuksessa, niin perusaste kuin toinen astekinLähiopetus on ensisijainen tavoitteemme opetuksen järjestämisessä. Tämä edellyttää nyt tarkkaavaisuutta koko henkilökunnalta sekä oppilailta ja opiskelijoilta.

Luokat ja ryhmät tulee pitää erillään ja huolehtia luokkien ja ryhmien välisistä turvaväleistä. Etenkin siirtymät ja ruokailujen sujuminen edellyttävät nyt erityistä tarkkuutta.

Käsihygieniasta tulee muistuttaa oppilaita ja opiskelijoita jatkuvasti.

Maskisuositus henkilökunnalle, toiselle asteelle ja 6.–9.-luokille on voimassa ja todella toivomme, että kaikki käyttävät maskia.

Arviointikeskustelut ja huoltajatapaamiset voidaan järjestää lähitapaamisena, mikäli se on välttämätöntä. Tapaamisia tulee järjestää ensisijaisesti ennen tai jälkeen koulupäivän, jotta kontaktit pysyvät vähäisinä. Lähitapaamisissa tulee huolehtia turvaväleistä ja käyttää maskeja. Henkilökunnalla ja huoltajilla sekä oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus ja tulee olla mahdollisuus osallistua näihin tapaamisiin etäyhteyksin.

Mikäli koulussamme todetaan tartunta, asiaa hoidetaan yhteistyössä Taysin tartuntatautiviranomaisten ja AVI:n kanssa. Viranomaiset tekevät kartoitustyön ja antavat mahdolliset karanteeniohjeet.

Mikäli joitakin luokkia joudutaan siirtämään etäopetukseen, kouluruokailun suhteen tulee Timjamista yhteydenotto, jossa tarkemmat toimintaohjeet ruokailujen järjestämisestä. Opettajillamme on valmiudet siirtyä etäopetukseen nopeastikin ja etäopetuksen aikana noudatamme lukujärjestyksen mukaista aikataulua. Opettajat tiedottavat tarvittaessa huoltajia ja oppilaita/opiskelijoita, kuinka etäopetus järjestetään. Ensisijainen tiedotuskanava on Wilma. Huoltajilla ja oppilailla/opiskelijoilla tulee olla vain yksi kanava, josta tieto löytyy. Wilmassa kerrotaan luokkakohtaiset tarkemmat toimintaohjeet esim. Classroomin käyttö, etätehtävien noutaminen tms.

Mahdollisen etäopetuksen aikana oppilas- ja opiskeluhuolto järjestetään tarpeen mukaan. Etätapaamiset oppilas- ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa ja sekä etätuki ovat saatavilla.

Linkitän alle opetushallituksen päivitetyt ohjeet perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä. Lukion ohjeissa myös penkkareista ja vanhojen tansseista. Päätöksiä teemme lähempänä ajankohtaa, kun tiedämme Tampereen tartuntatautitilanteen.

Huolehditaan toisistamme ja pysytään turvassa!

Jenni Vilkman, rehtori
Tampereen steinerkoulu

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-112021-alkaen

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukiokoulutuksen-jarjestaminen-112021-alkaen