Taide ja lapsen kehityskulku Tapahtuman ajankohta: LA 23.2. klo 9–16.15

Ihmiskunnan kehittymistä voidaan ymmärtää tarkastelemalla taidehistoriaa. Tätä voidaan peilata myös lapsen ja nuoren kehityskulkuun. Aiheeseen johdattelee kuvataiteen kautta steinerpedagogi ja kuvataiteen opettaja Marja Suurla goetheanistisen seminaarin avoimessa tapahtumassa.