Taloutta tiimeissä 28.10.2016

Lukiossamme toteutettiin tänä syksynä ensimmäistä kertaa viiden viikon mittainen tiimijakso. Jakson kantavana teemana oli talous. Opiskelijat suorittivat kolme pakollista kurssia (YH2 Taloustieto, RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa, ENA3 Opiskelu ja työ) ja valittavana oli myös kaksi valinnaista kurssia (AI7 Puheviestintä, MAB7/MAA16 Talousmatematiikka).

Jakson aikana opiskelijat työskentelivät 4–5 hengen tiimeissä. Tiimit saivat jokaisen viikon alussa viikkotehtävän ja oppiainekohtaisia tehtäviä. Sekä tehtävänannot että tehtävien palautus oli sähköisesti Moodlessa, missä oli nähtävillä myös jokaisen viikon lukujärjestys ja muut tärkeät infot.


Viikkotehtävät purettiin ja arvioitiin aina perjantaisin yhteisesti. Oppiainekohtaiset tehtävät palautettiin opettajille erillisten ohjeiden mukaisesti. Perjantaisin annettiin myös ennakkotehtäviä seuraavaa viikkoa varten.

Tiimit saivat suunnitella itse, mitä tehtäviä tekivät minäkin päivänä. Heille varattiin työskentelyaikaa ja -tiloja lukujärjestyksestä tiimissä työskentelyä varten. Tiimeissä valittiin joka viikko niin sanottu tiimiliideri, jonka tehtävänä oli muun muassa huolehtia tehtävien palautuksesta ajallaan ja sovitussa aikataulussa pysymisestä.

Opettajien roolina oli toimia tiimien tuutoreina ja ohjaavina opettajina. Eri aineiden opettajat pitivät myös viikoittain oppimisklinikoita, joissa käytiin läpi viikkotehtävissä tarvittavia aiheita. Klinikoille tuli osallistua vähintään yksi henkilö jokaisesta tiimistä, joka opettaisi asian muulle tiimille. 

Jakson aikana tehtiin viisi viikkotehtävää: gallup kulutustottumuksista, kuvitteellisen yrityksen perustaminen, uutislähetys, sanomalehti ja näytelmä. Jokaisen viikkotehtävän pääteemana oli talous, ja tehtäviin oli liitetty osioita muista oppiaineista: esimerkiksi uutislähetyksen teemana oli vuoden 2008 talouskriisi, ja lähetyksessä oli englanninkielinen asiantuntijahaastattelu sekä ruotsinkielinen haastattelu. Sanomalehdessä taas käsiteltiin muun muassa talouselämän häiriöitä, ja mukana oli englanninkielinen työnhakuohje sekä ruotsinkielinen mielipidepalsta. Mukana oli myös pikavippimainos, jossa hyödynnettiin matematiikan tunneilla käsiteltyjä aiheita.Jakson tavoitteena oli, että opiskelijalle karttuu ymmärrys taloudesta ja sen perusteista. Tavoitteena oli myös, että opiskelijat oppivat ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ja että heidän ryhmätyötaitonsa kehittyvät. Jakson taustalla oli myös lukion uuden opetussuunnitelman mukainen pyrkimys edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Sen mukaan opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.

Opiskelijoiden kommentteja jaksosta:


Jakso siis koettiin vaativaksi, mutta antoisaksi. Kaikkien mielestä organisointi- ja ryhmätyötaidot kehittyivät, mikä koettiin hyödylliseksi myös tulevaisuuden kannalta. 

Teksti ja kuvat: Jenni Jukkola, Hanna Metsberg, Lasse Tuores, Pirjo Lehtonen ja Juha Huida