Tampereen Steiner-kouluyhdistys ry:n ylimääräinen kokous 25.3.2021 30.03.2021

Kouluyhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen osallistui 58 kouluyhdistyksen jäsentä. Kokous pidettiin etäkokouksena. Puhetta johti Ilkka Aaltonen.

Sääntömuutos jälleen esillä

Kouluyhdistyksen sääntömuutosta koskeva keskustelu on käynyt vilkkaana jo pitkään. Sääntömuutosta on käsitelty ja valmisteltu laajasti huomioiden asiasta esitetyt näkökulmat koulumme opettajakunnassa ja vanhemmista koostuvassa yhdistyksen hallituksessa. 

Opettajakunnan ja hallituksen yhteistä esitystä uusiksi säännöiksi käsiteltiin ylimääräisessä kokouksessa. Uusien sääntöjen hyväksymisestä äänestettiin, ja opettajakunnan ja hallituksen esittämä sääntömuutos sai enemmistön äänistä, 39 puolesta, 19 vastaan. Sääntömuutosesitys jäi kuitenkin hyväksymättä, koska se olisi tarvinnut yhdistyslain mukaan taakseen 75 prosenttia annetuista äänistä.

Juha Koponen uutena hallitukseen

Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Juha Koponen. Pekka Halme väistyi tehtävästä, koska hänellä ei ole enää alaikäisiä lapsia koulussa. Koponen valittiin, koska hän oli viime vuosikokouksessa 14.12.2020 ei valituksi tulleista eniten ääniä saanut.

Kiitämme Pekka Halmetta pitkästä hallitustyöskentelystä, ja toivotamme Juha Koposelle menestystä tehtävässään. 

Kouluyhdistyksen hallitus koostuu 12 vanhemmasta, joista yksi on myös koulun opettaja. 

Kokouksessa käsiteltiin myös kahden vanhemman esittämää toivomuspontta. Kokouksessa merkittiin tiedoksi hallituksen antamat vastaukset Aarne Norbergin ja Kristian Hyvösen 30.11.2020 tekemään esitykseen ja 14.12.2020  laatimaan toivomusponteen.