Uutta tutkimustietoa steinerkoulun opettajuudesta 12.06.2020

Koulumme luokanopettaja Jorma Pärssinen on suorittanut keväällä 2020 kasvatustieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hänen lisensiaatintutkimuksensa käsittelee steinerkoulun opettajuuden teoreettisia lähtökohtia. Tutkimuksen ohjaajina ovat toimineet professori Veli-Matti Värri ja professori Eero Ropo. Tutkimus lisää osaltaan tietoa steinerkoulusta ja steinerpedagogiikasta.

Lisensiaatintutkimuksessa tarkastellaan steinerkoulun opettajuuden rationaalisuusperustaa: Rudolf Steinerin tietoteoriaa ja antropologis–antroposofista ihmistutkimusta, sekä Steinerin yhteiskunnallista ajattelua, jonka pohjalta steinerkoulun opettajan työympäristön perusoletukset on muodostettu. Tutkimuksen tavoitteena on sen pohjalta ymmärtää steinerkoulun opettajuuden painopistealueita ja olemusta, sekä selvittää, voiko steinerkoulun opettaja rationaalisuusperustansa pohjalta kehittää omaa opetustaan ja opettajuuttaan, sekä työstää itselleen omaa työtään palvelevan käyttöteorian.

Tutkimus tuo esiin, että steinerkoulun opettajalle ihminen on päämäärä, ei väline; steinerkoulun opettajan työ on oman rationaalisuusperustansa pohjalta kauttaaltaan eettistä toimintaa; steinerkoulun opettaja voi kehittää omaa kasvatus- ja opetustyötään oman rationaalisuusperustansa pohjalta, samalla, kun hän huolehtii yhteiskunnallisesta velvoitteestaan: oppilaiden oppimisesta ja yleisestä jatko-opintovalmiudesta. 

Tutkimuksen pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202003242836

Koulumme onnittelee Jorma Pärssistä ja toivoo, että arvokas tutkimustyö saa jatkoa.