Valoa tulevaan lukuvuoteen 27.08.2020

Kesä on kääntynyt elokuun puolelle. Loppukesän taianomaisessa valossa ekaluokkalaisen on ihana kulkea silkkikujan läpi ensimmäiseen koulupäiväänsä ja vanhemman oppilaan ja opiskelijan kohdata tutut koulukaverit ja opettajat.

Viime syksynä ryhmä opettajia lähti työstämään todeksi pitkäaikaista unelmaamme omasta koulupuutarhasta. Uuteen puutarhaopetukseemme on nyt luotu monipuoliset sisällöt aina esikoulusta 8. luokkaan asti. Koska olemme steinerkoulu, pitää opetus sisällään puutarhanhoidon ja ympäristökasvatuksen lisäksi paljon muuta – puun sahaamisen yhteydessä voidaan tehdä laskunappuloita tai perustaa roomalainen yrttipenkki. Puutarhaopetus sisältää tuttujakin asioita kuten viljan kylvämistä ja puintia sekä viljelylaatikoiden ja hyönteishotellien rakentamista. Koulupuutarha ja lähimetsät inspiroivat ja tarjoavat kokemuksellisen paikan myös kuvataiteeseen, liikkeeseen, tanssiin ja lauluun ja soittoon – tai hiljentymiseen luonnon omassa äänimaailmassa. Lopputuotos ei välttämättä ole olennaisinta. Tärkeää on prosessi ja itse tekeminen, ja tietenkin, ihan vain ihmettely.

Koulupuutarhaa voivat hyödyntää monet oppiaineet. Niistä yksi on kotitalous. Ensi syksynä oman puutarhan antimia voidaan hyödyntää koulun omassa kotitalousluokassa, jonka suunnittelu käynnistyy nyt syksyllä. Koulumme pihamaa on kokenut muutoksia kesällä, kun Huringissa aloittavat eskarilaiset ovat saaneet oman aidatun piha-alueensa. Alaluokkien oppilaille on rakennettu uutta leikkialuetta omenapuulehtoon, johon saapuu loppukesästä luonnosta inspiraationsa saaneet leikkivälineet kuten maahisen kiipeilymetsä.

Toimintaan on tullut myös muita muutoksia. Taloudellisista syistä johtuen on jouduttu vähentämään eurytmiaopetusta ja luopumaan päätoimisista hoitoeurytmisteista. Koulun omaleimaisuus pyritään kuitenkin säilyttämään, joten opetussuunnitelman mukainen eurytmiaopetus säilyy edelleen kaikilla vuosiluokilla. Hoitoeurytmia voi toimia meillä myös vastaisuudessa tukimuotona samaan tapaan kuin esimerkiksi kuvataideterapia on toiminut. Tukitoimien toteuttaminen ja eri tukimuotoihin ohjaaminen tapahtuu koulussa yksilöllisen oppilashuollon ja sen toimijoiden kautta. Saimme myös uuden rehtorin Jenni Vilkmanin. Hän aloitti työnsä elokuun alussa.

Tampereen steinerkoulu erottuu nyt ja aina tavallisista peruskouluista steinerpedagogiikkaa toteuttavalla opetus- ja kasvatustoiminnallaan, kuten se on koulua perustettaessa ja monena toimintavuonnaan tehnyt.

Koulumme ja steinerpedagogiikan vetovoimasta kertoo myös se, että lukion aloittavalle luokalle oli halukkaita enemmän kuin voitiin ottaa. Opetuksen ja oppisen tasosta kertoo myös se, että olimme Pirkanmaalla ykkönen ja valtakunnallisesti sijalla 33, kun vertailtiin opiskelijoiden keskiarvon kehitystä lukion aikana. Meillä oppilaita tuetaan yksilöllisesti ja opettajat tekevät työtään suurella sydämellä.

Kaikki kasvu ja oppiminen edellyttävät aina muutosta. Elämisen taito on uudistumisen taitoa. Antaudutaan uuden lukuvuoden virtaavuudelle ja ruokitaan mieltämme niin koulun arjessa kuin juhlassakin.

Kohtaamisiin,
Sarita Mäkelä