Opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto on oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin laissa säädetään.

Oppilas/opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilas/opiskelijahuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden/opiskelijoiden auttamiseksi. 

Oppilashuoltoryhmään (1.–9. luokat) kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja erityisopettajat. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.00–14.30.
 

Yhteydenotot pääsääntöisesti Wilmalla. Huomaa kuitenkin sähköpostiosoitteissa, että osalla oppilashuoltoryhmästä on tampere.fi -loppuiset osoitteet. 
jaana.ruokonentamperefi, 041 730 0725 (ke–pe)
sanna.e.kontiotamperefi, 041 730 5578 (ke–pe)
tarja.taimitamperefi, 040 800 7888
anu.kalliokoskitampereensteinerkoulufi, 046 921 7387
sanna.heikkinentampereensteinerkoulufi, 046 921 7255
riitta.jousitampereensteinerkoulufi, 045 800 8950

Opiskelijahuoltoryhmään (10.–13. luokat) kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu maanantaisin klo 13–14.

Yhteydenotot pääsääntöisesti Wilmalla. Huomaa kuitenkin sähköpostiosoitteissa, että osalla opiskelijahuoltoryhmästä on tampere.fi -loppuiset osoitteet. 
anna.e.niemitamperefi, 044 486 3835 (ma)
tuija.kahkonentamperefi, 044 486 3319 (ma)
petra.roihatampereensteinerkoulufi, 045 124 3664
ira.wigrentampereensteinerkoulufi
Opiskeluterveydenhoitaja, Irmeli Rantanen, irmeli.rantanentamperefi, 040 806 3732

Rehtori
Jenni Vilkman
jenni.vilkmantampereensteinerkoulufi
puh. 045 124 3662

Apulaisrehtori
Simo Taimi
simo.taimitampereensteinerkoulufi 
puh. 050 918 4345

Opinto-ohjaaja 

Opinto-ohjaaja työskentelee kaiken sen parissa, mikä liittyy opiskeluun ja opintojen etenemiseen yläluokilla ja lukiossa. Työtä ovat esimerkiksi kurssivalinnoissa ohjaaminen, niiden etenemisen seuraaminen, opiskelutekniikoiden opettaminen ja jatko-opiskelupaikkojen haussa avustaminen.

Opinto-ohjaaja on yhteydessä kaupungin muihin oppilaanohjaajiin niin peruskoulu- kuin lukioasteellakin ja toimii tiiviissä yhteistyössä koulumme kuraattorin, psykologin, erityisopettajien ja luokanvalvojien kanssa. Lisäksi opinto-ohjaaja on koulumme yhteyshenkilö vaihto-oppilaskysymyksissä. 

Opinto-ohjaaja Petra Roiha
petra.roihatampereensteinerkoulufi

Erityisopetus/Pikkutunnit 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus.

Pikkutuntien tarkoitus on auttaa oppilasta silloin, kun oppiminen on haasteellista. Jakson aikana tunnilla käydään 1–3 krt/vko oppilaan tarpeen mukaan. 

A-luokat: Anu Kalliokoski, erityisopettaja luokat 3.–9. A, p. 046 921 7387
B-luokat: Sanna Heikkinen, eritysopettaja luokat 3.–9. B, p. 046 921 7255

Riitta Jousi on alkuopetuksen erityisopettajan sijainen 18.12. asti, p. 045 800 8950
Karoliina Kuismin on alkuopetuksen erityisopettaja. Hän palaa perhevapaalta 18.12.

Erityisopettajiin saa yhteyden ensisijaisesti Wilman kautta.