Opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuolto on oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin laissa säädetään.

Oppilas/opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida ja kehittää oppilas/opiskelijahuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden/opiskelijoiden auttamiseksi. 

Käytössämme on Poissaolon portaat -malli, joka on yhteinen koko Tampereen seudun kouluille.
Koulukohtaiset tarkennukset Tampereen kaupungin Poissaolon portaisiin lukiokoulutuksessa ovat seuraavat.

  • 1 opintopisteen jaksoilta sallitaan 3 poissaoloa, terveydenhuollon henkilökunnan todistuksella 6 poissaoloa
  • 2 opintopisteen jaksoilta sallitaan 5 poissaoloa, terveydenhuollon henkilökunnan todistuksella 10 poissaoloa
  • 3 opintopisteen jaksoilta sallitaan 8 poissaoloa, terveydenhuollon henkilökunnan todistuksella 15 poissaoloa
  • Koulussamme on käytössä luokanohjaaja.
  • Aineenopettajat merkkaavat poissaolot ja informoivat huolestuttavasta poissaolon määrästä luokanohjaajia (yli 5).
  • Poissaolopalaverien osalta käytössä Wilma-muistio.
  • Luokanohjaajan ja rehtorin kanssa voidaan sopia seurantajakso, jonka aikana opintojen täytyy edetä riittävästi.

Oppilashuoltoryhmään (1.–9. luokat) kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori, oppilaanohjaaja ja erityisopettajat. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 13.00–14.30.


 
Yhteydenotot pääsääntöisesti Wilmalla. Huomaa kuitenkin sähköpostiosoitteissa, että osalla oppilashuoltoryhmästä on tampere.fi -loppuiset osoitteet. 
julia.vaisanentamperefi, 041 730 0725 (ma, ke ja pe)
cilla.nieminentamperefi  040 353 9973 (ke–pe)
tarja.taimitamperefi, 040 800 7888 (ti–pe)
anu.kalliokoskitrestefi, 046 921 7387
sanna.heikkinentrestefi, 046 921 7255
karoliina.kuismintrestefi, 045 800 8950
petra.roihatrestefi, (perusopetuksen opinto-ohjaaja) 050 325 3322

Opiskelijahuoltoryhmään (10.–13. luokat) kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu maanantaisin klo 13–14.

Yhteydenotot pääsääntöisesti Wilmalla. Huomaa kuitenkin sähköpostiosoitteissa, että osalla opiskelijahuoltoryhmästä on tampere.fi -loppuiset osoitteet. 
pia.karolaaksotamperefi, 044 486 3835 (ma)
maija.tankkalatamperefi 040 800 4546 (ma)
marika.jussilatrestefi 045 124 3664
ira.wigrentrestefi, 050 550 9119
irmeli.rantanentamperefi, 040 806 3732

Rehtori
Jenni Vilkman
jenni.vilkmantampereensteinerkoulufi
puh. 045 124 3662

Apulaisrehtori
Sanna Ahonen
sanna.ahonentampereensteinerkoulufi
puh. 050 918 4345

Opinto-ohjaaja 

Opinto-ohjaaja työskentelee kaiken sen parissa, mikä liittyy opiskeluun ja opintojen etenemiseen yläluokilla ja lukiossa. Työtä ovat esimerkiksi kurssivalinnoissa ohjaaminen, niiden etenemisen seuraaminen, opiskelutekniikoiden opettaminen ja jatko-opiskelupaikkojen haussa avustaminen.

Opinto-ohjaaja on yhteydessä kaupungin muihin oppilaanohjaajiin niin peruskoulu- kuin lukioasteellakin ja toimii tiiviissä yhteistyössä koulumme kuraattorin, psykologin, erityisopettajien ja luokanvalvojien kanssa. Lisäksi opinto-ohjaaja on koulumme yhteyshenkilö vaihto-oppilaskysymyksissä. 

Opinto-ohjaaja perusasteella on Petra Roiha.
petra.roihatrestefi

Opinto-ohjaaja lukiossa on Marika Jussila.
marika.jussilatrestefi

Erityisopetus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus.

A-luokat: Anu Kalliokoski, erityisopettaja luokat 4.–9A, p. 046 921 7387
B-luokat: Sanna Heikkinen, eritysopettaja luokat 4.–9B, p. 046 921 7255
Esi- ja alkuopetuksen erityisopettaja luokilla 0–3 on Karoliina Kuismin. p. 045 800 8950

Erityisopettajiin saa yhteyden ensisijaisesti Wilman kautta.

Jos huoli herää, ota yhteyttä

Huoltaja, saat oppilas-ja opiskelijahuollon huolimallin tästä. Huolimalli kertoo, keneen voit olla yhteydessä.

Oppilas tai opiskelija, kerro huolestasi omalle opettajallesi tai jollekin tässä listassa olevalle ihmiselle.