Psykologi ja kuraattori

Tulosta tästä lähete koulupsykologille tai koulukuraattorille.

Koulupsykologi

Koulupsykologilta saa keskustelu- ja tutkimusapua oppilaan koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Perusopetuksen koulupsykologi Julia Väisänen
julia.vaisanentamperefi
041 730 0725 (ma–ke + to ap)

Koulukuraattori

Koulukuraattorityö on koulun sosiaalityötä. Työ on yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muiden oppilaan psykososiaaliseen verkostoon kuuluvien kanssa. Työn tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sekä hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä sosiaalityön keinoin. Tämä edistää varhaisen puuttumisen ja tuen toteutumista. 

Oppilaat tulevat koulukuraattorin luokse omasta aloitteestaan tai opettajan, vanhemman, oppilashuoltoryhmän tai koulun ulkopuolisen tahon aloitteesta. Kuraattori on tavattavissa kolmena päivänä viikossa keskiviikosta perjantaihin.

Perusopetuksen koulukuraattori Cilla Nieminen
cilla.nieminentamperefi, (ke–pe)