Ylioppilaskirjoitukset

Lukiokoulutuksen päätteeksi pannaan toimeen ylioppilastutkinto. Tutkinnon avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Tutkintoon sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettäviä kokeita. (Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta)

Löydät käytännön ohjeita ja tietoa ylioppilastutkinnon koepäivistä, kokeiden arvostelusta ja maksuista Ylioppilastutkinnon sivuilta.

Valmistautuessasi digitaaliseen ylioppilaskokeeseen lue ohjeet ennen koetilannetta täältä.

Kirjoitukset alkavat klo 9 ja koronasyistä paikalle saavutaan porrastetusti klo 8 alkaen. Tästä lähetetään kokelaille tarkat ohjeet Wilmassa ennen kirjoituspäiviä.

Lukiomme noudattaa YTL:n ja terveysvirainomaisten ajankohtaisia koronaohjeistuksia. https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen