Aikuiskoulutus

Tampereen Rudolf Steiner -koululla alkaa lauantaina 1.9.2018 steinerpedagogiikkaan ja sen perustana olevaan antroposofiseen ihmiskäsitykseen perehdyttävää aikuiskoulutusta, jota on järjestetty jo 40 vuotta.

Aikuiskoulutusta steinerpedagogisin menetelmin

Lähestymme steinerpedagogiikkaa oman tekemisen ja kokemisen sekä kirjallisuuden ja luentojen kautta. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu itsenäistä työskentelyä.

Seminaarin taiteellis-käytännöllisten harjoitusten tavoitteena on herättää osallistujan taiteellista herkkyyttä sekä luovaa rohkeutta käytettäväksi arjen työssä ja omassa kasvussa.

Koulutus kokonaisuudessaan syventää ymmärtämystä steinerpedagogiikan työtavoista ja toimii käytännön virikkeenä kasvatus- ja opetustyössä.

Kenelle?

Opinnot soveltuvat kaikille kiinnostuneille, lasten ja nuorten vanhemmille sekä toimivat oivallisesti täydennys- ja lisäkoulutuksena kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Steinerpedagogiikkaan perehtyvät aineenopettajat ja varhaiskasvattajat voivat kerryttää perehtymisvaatimuksia omassa tahdissaan kirjallisuuden ja käytännöllisten töiden kautta. Seminaarin opiskelijoille voidaan rakentaa tarvittaessa omia oppimispolkuja.

Minkäänlaisia ennakkotietoja tai -taitoja ei tarvita.

Ajankohta

Lähiopetus keskittyy syksyn seitsemään ja kevään kahdeksaan taiteelliseen ja toiminnalliseen lauantaihin sekä kuuteen torstai-illan luentoon lukuvuoden 2018–2019 aikana. Muutamien laajempien teemojen yhteydessä opetusta on myös perjantai-iltana.

Voit poimia ohjelmasta yksittäisiä osia tai teemakokonaisuuksia.

Lukuvuoden 2018–2019 ohjelma

Maksut:

Yksittäinen lauantaipäivä 50 € / opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 25 €
400 € kevätkausi / opiskelijat, työttömät, eläkeläiset 200 € kevätkausi
Kaikki torstailuennot ovat ilmaisia.