Ohjelma 2018–2019

Goetheanistinen seminaari toistaiseksi tauolla.

facebook.com/goetheanistinenseminaari

Syksy 2018

Tutustu goetheanistisen seminaarin syyskauden ohjelmaan tästä: syyskauden 2018 ohjelma

Kevät 2019

Muotojen maailma

Maailma koostuu eri muodoista. Muotojen hahmottaminen edistää esimerkiksi kirjoittamaan oppimista, kehittää visuaalista silmää ja luo pohjaa abstraktille ajattelulle.

Steinerkoulun muotopiirustus on ainutlaatuinen näitä kykyjä muokkaava menetelmä. Steinerpedagogi Katariina Niinistö.

LA 12.1. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Luovan ajattelun muotoutuminen

Steinerkoulun yläluokkien perusteemana on oppilaan oman, elävän ja itsenäisen ajattelun kehittäminen. Projektiivisen geometrian kautta pääsee haastamaan ja kokemaan omaa ajatteluaan tavanomaisen asioiden omaksumisen sijaan. Steinerpedagogi, matematiikan, luonnontieteiden ja filosofian opettaja Rainer Wennström johdattaa aiheeseen harpin ja viivottimen avulla. Lisäksi geometrisia muotoja liikutaan tilassa eurytmisti Sirpa Kvistin ja steinerpedagogi Heli Armisen johdolla. Mitään ennakkotaitoja et tarvitse.

LA 26.1. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

LA 9.2. klo 9.00–16.16
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana"
Ajatteleva ihminen

Mietiskely ja pohdinta ovat opettajan ja kasvattajan työvälineitä. Opettajat havainnoivat oppilaitaan ja vanhemmat lapsiaan päivittäin. Havaintoja voidaan työstää sisäisellä pohdinnalla, mikä kehittää opettajaa ja vanhempaa huomioimaan lapsia ja muokkaamaan toimintaansa heidän yksilöllisyyttään tukevaksi. Luennoijana toimii pitkän linjan steinerpedagogi Ulla Ahmavaara.

TO 7.2. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

Taide ja lapsen kehityskulku

Ihmiskunnan kehittymistä voidaan ymmärtää tarkastelemalla taidehistoriaa. Tätä voidaan peilata myös lapsen ja nuoren kehityskulkuun. Aiheeseen johdattelee kuvataiteen kautta steinerpedagogi ja kuvataiteen opettaja Marja Suurla.

LA 23.2. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana"
Kädellinen ihminen

Tietokoneella vai käsin kirjoittaminen? Mikä merkitys käsillä tekemisellä on aivojen kehitykselle?

TO 7.3. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

Kädentyö kasvattaa ja avartaa

Steinerkoulussa kaikki käsillä tekeminen tähtää monipuoliseen aivojen kehittymiseen. Erilaisten käsitöiden tekemisen ja tekniikoiden opettelun taustalla on syvä ymmärrys ikäkauden kehitysvaatimuksista. Työn suunnittelulla, toteuttamisella ja loppuun saattamisella on tahtoa, tunnetta ja ajattelukykyä vahvistava vaikutus. Tartumme siis itsekin käsillämme tekemiseen steinerpedagogi Annika Martikaisen johdolla.

LA 9.3. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Goethen jalanjäljissä

Goetheanistista havainnointia, laadullista fenomenologiaa, käytetään steinerkoulussa ja esimerkiksi biodynaamisessa viljelyssä lähestymistapana luonnon tutkimisessa. Ilmiöitä havainnoidaan kokonaisvaltaisesti antaen sijaa ihmettelylle ja oivaltamiselle, välttäen liian nopeita johtopäätöksiä ja luokitteluja. Pyrkimyksenä on ymmärtää asioiden yhteyksiä ja niiden luomia kokonaisuuksia. Harjoittelun kautta ajattelu elävöityy ja syntyy kunnioittava suhde luontoon. Luvassa myös goetheanistista havainnointia keväisessä luonnossa sekä Bees and Trees, steinerkoulujen 100-vuotisjuhlateemaan, liittyvää ohjelmaa.

LA 23.3. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

LA 6.4. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Goetheanistista havainnointia keväisessä luonnossa
LA 27.4. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana"
Diginatiivit

Digitalisaation vaikutus lapsiin ja nuoriin

TO 4.4. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.

Tampereen steinerkoulu
Muotialantie 79–81
33800 Tampere

Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4
33101 Tampere