Syksy 2018

Rytmin merkitys lapsen ja nuoren elämässä

Elämä muotoutuu rytmeistä. Päivä ja yö, työ ja lepo, leikki ja oppiminen. Miten steinerpedagogiikka tukee rytmisyyttä? Steinerpedagogi ja erityisopettaja Katariina Niinistö avaa aihetta lorujen ja leikkien kautta.

LA 1.9. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana" 
Hengittävä ihminen

Olemmeko unohtaneet hengittämisen? Tarttuuko aikuisten kiire ja pinnallinen hengitys myös lapsiin? Laulupedagogi ja -terapeutti Sinikka Mikkola johdattelee löytämään luonnollisen hengityksen.

Lue lisätietoa seminaarista tästä linkistä.

TO 13.9. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

PE 14.9. klo 17.30–20.30
Paikka: Tampereen steinerkoulu

LA 15.9. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Avaa tästä ilmoittautumislomake >
Lomakkeella voit myös ilmoittaa osallistumisestasi lauantain 15.9. ruokailuun.

Elävä-musiikki – elävä ihminen!

Musiikki tukee lapsen ja nuoren kehitystä, luovuutta ja oppimista. Steinerpedagogi
ja musiikinopettaja Vesa Sädekoski johdattaa osallistujat yksinkertaisin keinoin yhteismusisointiin. Tule kokemaan musiikin ja soittimien hienoja laatuja ilman paineita ja ennakkotaitoja. Saat musiikkityökaluja omaksi iloksi ja kasvatuksen tueksi.

LA 29.9. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana"
Tarinoiva ihminen

Älylaitteiden ja sosiaalisen median kuvien tulva tukahduttaa lasten ja nuorten kyvyn kuvitella itse. Mielikuvitus on itsenäisen ajattelun ja luovuuden lähde. Tarinat ruokkivat mielikuvituksen, ajattelun ja tunne-elämän kehitystä. Aiheeseen perehdyttää steinerpedagogi, tarinankertoja Annika Martikainen.

TO 11.10. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

LA 13.10. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

LA 27.10. klo 9–16.15
Tarinankerronta. Steinerpedagogi, tarinankertoja Annika Martikainen.
Paikka: Tampereen steinerkoulu

"Muutos ajassa - kuinka olet mukana"
Koskettava ihminen

Kun aikuinen ei ole läsnä, lapselle ei riitä hänen tarvitsemaansa fyysistä ja inhimillistä lämpöä. Kasvattaja voi tukea lapsen hyvää oloa monin eri tavoin. Nuoren tasapainoisen kehityksen ja itsetunnon sekä itseluottamuksen taustalla on lämmin kasvatus ja tuki. Aiheesta luennoiva Pirkko Tolmunen on erityissairaanhoitaja ja kätilö, joka tekee hoitotieteen väitöskirjaa Åbo Akademissa.

TO 8.11. klo 18–20
Paikka: Kulttuuritalo Laikku
Maksuton

Lämpö ja muoto

Savi ei muotoudu ilman lämmintä kosketusta. Saveen tarttuminen ja sen muovaaminen parantaa keskittymiskykyä ja poistaa levottomuutta.

Taidepedagogi Hella Loewe on kehittänyt 1.-3.-luokille erityisen taiteellis-pedagogisen ja terapeuttisen muovailumenetelmän, jota voi soveltaa myös muille luokille. Päivän aikana saadaan konkreettisia valmiuksia toteuttaa muovailua osana opetusta. Muovailun kautta opettaja voi myös havainnoida ja ymmärtää oppilasta. Steinerpedagogi Sanna Heikkinen johdattaa aiheeseen.

LA 10.11. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu

Muovailu havainnollistaa opittavaa asiaa ja kehittää ajattelua. Päivän aikana tutustutaan tekemisen kautta muovailuun, ja miten sitä käytetään steinerpedagogiikassa työvälineenä eri oppiaineissa.

LA 24.11. klo 9–16.15
Paikka: Tampereen steinerkoulu