Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lukuvuoden 2021–2022 aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Tampereen Rudolf Steiner -koulu tarjoaa kaupungin palveluntuottajana 1.- ja 2.-luokkalaisille perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa ja noudattaa opetushallituksen laatimia aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita. Tavoitteena on turvallisen ja virikkeellisen toiminnan tarjoaminen koululaisille koulupäivinä. 

Toiminta on tarkoitettu 1.- ja 2.-luokkalaisille. 

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun päättymisestä klo 17.00 saakka. Myös aamutoimintaa järjestetään klo 7.00–8.30, mikäli hakijoita on riittävästi (vähintään 10 lasta). Päivittäinen ohjelma sisältää valvottua ulkoilua, leikkiä, askartelua, lepoa ja liikuntaa. Iltapäivän aikana lapsille tarjotaan välipala.  

Toimintaan osallistuvilla on tapaturmavakuutus, joka koskee aamu- ja iltapäivätoiminta-aikaa. Matkat koulusta toimintaryhmään ja ryhmästä kotiin tapahtuvat omalla ja vanhempien vastuulla. Jos lapsella on iltapäivätoiminnan aikana tapahtuvaa harrastustoimintaa, lapsen osallistuminen ja matkat niihin kuuluvat vanhempien vastuulle.

Tiedot lapsen mahdollisista allergioista tulee toimittaa elokuun alkuun mennessä sähköisellä erityisruokavaliolomakkeella. Jos lapsella on koulupäivän aikana tarvittava lääkitys, lääkehoidon suunnitelma tulee olla tehtynä ennen kuin lapsi aloittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan.  

Hakuaika lukuvuodelle 2021-2022 oli 7.–22.1.2021

Paikkaa voi hakea hakuajan jälkeen tästä.

Lomakkeita saa myös koulun toimistosta tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajilta. Käsin täytetyn lomakkeen voi jättää koulun toimistoon, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajalle tai pääoven vieressä olevaan tummanpunaiseen postilaatikkoon.

Jos haku tapahtuu 30.4.2021 jälkeen, tarjotaan toimintapaikkaa koulupolulta vapaiden paikkojen puitteissa.

Tampereen kaupunki edellyttää tamperelaisilta hakijoilta samanaikaista ilmoittautumista myös kaupungin Wilma-järjestelmän kautta osoitteesta https://opetustampere.inschool.fi/browsecourses?school-id=32&long-term=2068&checkout=true. Kaupungin haku aukeaa 7.1.2021.

Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan vuoden 2014 päätöksen mukaisesti lukuvuoden 2021–2022 alusta oppilaalle voidaan myöntää paikka aamu- ja iltapäivätoiminnassa, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy. Erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija esittää riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin.

Toimipaikan myöntämisestä ilmoitetaan kirjallisesti 30.4.2021 mennessä.

Toiminta-aika on lukuvuosi, ensi lukuvuoden alkamisaika elokuussa 2021 ja joululoman aika tarkentuvat vuoden alusta, lukuvuoden päättymisaika on 4.6.2022. Syysloma on viikolla 42, 18.-22.10.2021 ja talviloma 28.2.-4.3.2022. Loma-aikoina ja lauantaisin pidettävinä koulupäivinä aamu- ja iltapäivätoimintaa ei ole.

Toimintamaksut
Vanhemmilla on mahdollisuus valita seuraavista vaihtoehdoista:  

Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto A)
70 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 1–3 tuntia klo 7–8.30 ja klo 11.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 60 €/kk. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto B)
120 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 3–4,5 tuntia klo 7–8.30 ja klo 11.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 110 €/kk. 

Aamu- ja iltapäivätoiminta, vaihtoehto C)
140 €/kk, mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan joka päivä yhteensä 4,5–6 tuntia klo 7–8.30 ja klo 11.30–17.00 välisien aikojen sisällä. Sisarushinta 120 €/kk. 

Aamu- ja iltapäivätoimintamaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Elokuun osalta peritään puolet kuukausimaksusta. Sisarushinta myönnetään vanhemmalle sisarukselle. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan aloituspäivä on joko elokuussa koulun alkaessa tai myöhemmin. Vanhempien edellytetään sitoutuvan valitsemansa vaihtoehdon maksuihin ja tuntimääriin lukuvuoden loppuun saakka.

Palveluntarpeen muuttaminen
Jos valitsemaansa tuntimäärään haluaa muutoksen kesken lukukauden, tulee ottaa yhteyttä koulun toimistoon tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaan. Muutos tulee voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta.
Koulun alkaessa on myös lukujärjestyksien tarkentuessa mahdollisuus muuttaa jo valittua tuntimäärää.

Irtisanoutuminen
Kesken kauden toiminnasta voi irtisanoutua muuton, työttömyyden, äitiysloman, hoitovapaan, pitkän sairasloman, opintojen päättymisen, vuorotteluvapaan tms. syyn vuoksi. Tulee kuitenkin huomioida, että toiminnasta peritään koko kuukauden toimintamaksu, vaikka irtisanoutuisi kesken kalenterikuukauden.

Tamperelaiset voivat hakea maksuvapautusta Tampereen kaupungin sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy Tampereen kaupungin kotisivuilta (https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/asiakasmaksut.html). Lomakkeesta on samalla sivulla myös tulostettava versio sekä tulorajataulukko, jota käytetään päätöksen perusteena.

Lisätietoja hausta
Lisätietoja saa koulun toimistosta mirja.raisanentampereensteinerkoulufi,
p. 050 322 9945.