Esikoulu

Esiopetuksemme tehtävä ja tavoitteet

Steinerpedagogisen esiopetuksen tehtävänä on

  • vaalia lapsen tervettä kehitystä ja kasvurauhaa
  • edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä
  • tukea ja seurata lapsen fyysistä, psyykkistä, sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä ja pyrkiä ennalta ehkäisemään näillä alueilla mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia
  • edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja ohjata lasta toisten ihmisten arvostamiseen.

Steinerpedagogisen esiopetuksen tavoitteena on vastata esiopetusikäisen omaleimaiseen kehitysvaiheeseen ja sen erityistarpeisiin sekä kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Esiopetuksen yleisenä tavoitteena on

  • oppimisen ilon ja innostuksen säilyminen ja vahvistuminen
  • terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen
  • sosiaalisten taitojen kehittyminen

Tutustu esiopetuksen opetussuunnitelmaan tästä: esiopetuksen opetussuunnitelma 

Mistä kaikki alkoi?

"Miten me ollaan olemassa?"

Kysymysten, ihmettelyn ja oivallusten taito esiluokkalaisella on aivan mahtavaa! Kuunnelkaamme heitä ja heidän vastauksiaan runsaisiin kysymyksiin elämän mielekkyydestä – luovat vastaukset ovat huikeita. Esikoulu pyrkii antamaan lapselle mahdollisuuden terveeseen kasvuun. Kaikki sisältömme tavoittelee sitä, että lapsi voisi tarttua asioihin mielekkäällä tavalla. Niin, että posket punoittavat tekemisen riemusta. Kouluvalmiudet kypsyvät leikkimisen, leipomisen, maalaamisen, monipuolisen ja runsaan liikkeen, eurytmian, käsitöiden, satujen, nukketeatterin, siivoamisen ja laulujen lomassa kuten leipomamme pullat uunissa. Nyt on aika pestä ja kuivata kädet, kääriä hihat ylös, solmia essut. Kukahan solmii minun essuni – voisinkohan minä solmia kaverini essun? Vielä pitäisi löytää sopiva paikka kavereiden/touhun keskeltä. Hiphei – se löytyi.

Niin "miten me ollaan olemassa? Äidit synnytti. Kuka synnytti äidit? Äidit olivat isossa munassa ja sieltä tuli niitä monta kerrallaan. Avaruus ei voinut syntyä, se oli jo. Me kuitenkin tullaan aina uudelleen, niin mistä kaikki alkoi?" Odotelkaamme tarkoin korvin, ehkä saamme viimein puuttuvan lenkin.

Yhteystiedot

Teerentien esiluokka Teerentie 7, 33540 Tampere, p. 045 275 3700 tai 040 353 1307 (keittiö), 
Esiluokan opettajat: Sinikka Mikkonen ja Elina Mäenpää
Iltapäivähoitajat: Mervi Valasvaara ja Jenny Ollila

Sinilinnun esiluokka, Muotialantie 77, 33800 Tampere, p. 040 836 5794
Esiluokan opettajat: Eeva-Liisa Salo, p. 040 654 7230 ja Satu Törmänen, p. 040 654 7221