Tampereen steinerkoulu

Vuonna 1971 perustettu Tampereen steinerkoulu on luokista 0–9 ja lukiosta koostuva yksityinen koulu. Lukio käydään kolmessa vuodessa. 

Koulussamme on mahdollisuus opiskella tuttujen koulukavereiden kanssa aina esikoulusta ylioppilaskirjoituksiin asti. Perusopetukseen voi kuitenkin hakea myös kesken koulutaipaleen. Oppilasvalinnat tehdään ilmoittautumisjärjestyksen, arviointien ja keskustelujen perusteella. Lukioon haetaan yhteishaussa, ja opiskelu on luokkamuotoista.

Koulu saa opetuksensa järjestämiseen vastaavat valtionosuudet kuin kunnan peruskoulu ja lukio. Sekä perusopetuksessa että lukiossa maksetaan kouluyhdistykselle vapaaehtoinen tukimaksu.

Steinerkoulussa kunnallisen koululaitoksen alakoulua, yläkoulua ja lukiota vastaavat luokat muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Alaluokilla 1–8 oppilaalla on sama luokanopettaja, joka opettaa suuren osan aineista. Yhdeksättä luokkaa ja lukiolaisia opettavat aineenopettajat. Steinerkoulun pedagogiikka perustuu kokonaiskäsitykseen ihmisestä, hänen kasvustaan ja kehityksestään. Opetussuunnitelma rakentuu kasvun lainalaisuuksien tuntemiselle. 

Kymmenien vuosien jälkeen useissa eri tiloissa vuokralaisena kierteleminen päättyi vuonna 2007 ja pitkäaikainen haave omasta, steinerpedagogiikkaa tukevasta koulurakennuksesta toteutui. Koko koulu aloitti lukuvuoden 2007 uusissa, ajanmukaisissa tiloissa Muotialassa. Samaan aikaan aloitti myös kauan odotettu koulun oma valmistuskeittiö, jonka toiminnasta vastaa osuuskunta Tampereen Timjami.